Europaparlamentets industriutskott har idag antagit en position för reformförslaget av elmarknaden, vilket innebär att det tidigare föreslagna intäktstaket slopas till förmån för en mer flexibel lagstiftning. Detta beslut kommer att ligga till grund för parlamentets omröstning i plenum i september, där deras position för förslaget kommer att fastställas inför kommande förhandlingar med rådet.

Den spanska socialdemokratiska rapportören, Nicolás Casares, som leder förhandlingarna i utskottet, meddelade att en preliminär överenskommelse har nåtts mellan honom och de ansvariga förhandlarna för övriga politiska grupper. Överenskommelsen inkluderar flera kompromisser avseende olika delar av kommissionens förslag. Som ett komplement till detta hade ytterligare alternativa kompromisser lagts fram för votering.

Den huvudsakliga kompromissen som antogs med 55 röster för, 15 emot och 20 nedlagda röster, innebär att det föreslagna intäktstaket slopas, och att tillämpningen av Contract for Difference-kontrakt (CfD) blir frivillig och mer flexibel.

Energiföretagen Sverige välkomnar den mer flexibla lagstiftningen, men uttrycker samtidigt oro över vissa delar av förslaget som kan undergräva konkurrensen på den nordiska elmarknaden, särskilt när det gäller slutkundsmarknaden och de tvingande element som riskerar att påverka konkurrensen på fungerande marknader, som de i Norden.

Nästa steg i processen innebär att utskottets position måste antas i plenum, och samtidigt måste ministerrådet också nå en överenskommelse. Efter detta kan trilogförhandlingar inledas mellan Europaparlamentet och rådet. Det är värt att notera att medlemsländerna ännu inte har nått en kompromiss angående tillämpningen av CfD-kontrakt för befintliga anläggningar.