En grupp av elva europeiska gasinfrastrukturföretag från nio EU-medlemsstater presenterar idag en plan för infrastrukturen för vätgastransport. Nya undersökningar visar att befintlig gasinfrastruktur kan modifieras för att transportera vätgas till ett överkomligt pris. Detta offentliggörande kommer en vecka efter att EU-kommissionen publicerade sin vätgasstrategi där man understryker behovet att skapa ett särskilt gasnät för vätgas.

Planen har utvecklats av Enagás, Energinet, Fluxys Belgium, Gasunie, GRTgaz, NET4GAS, OGE, ONTRAS, Snam, Swedegas (Nordion Energi) och Teréga, och stöds av Guidehouse. Företagens prognos är att ett nätverk gradvis kommer att ta form från mitten av 2020-talet till ett 6 800 km långt gasnät år 2030 som kopplar samman existerande vätgas-kluster. Till år 2040 förutses vätgasnätet ha växt till en sträcka på 23 000 km där 75 % består av konverterade naturgasledningar som sammankopplats med nybyggda ledningar (25 %). Två parallella gasnätverk kommer då att vara på plats, ett nätverk för vätgas och ett för biogas. Nätverket för vätgas kan användas för storskalig transport över längre sträckor på ett energieffektivt sätt, samtidigt som behov av import tillgodoses.

Integrerad europeisk infrastruktur för vätgas är vägen framåt

– Vätgas spelar en avgörande roll i energiomställningen och kommer också att vara viktig i Sverige framåt, inte minst i regioner med många industrier”, säger Hans Kreisel, VD på Nordion Energi. Därför ser vi och de andra gasnätsoperatörerna bakom rapporten att en europeiskt integrerad infrastruktur för vätgas är det enda alternativet, och vi är villiga att tillsammans driva den utvecklingen.

Kostnaden för att bygga nätverket uppskattas till mellan 27 och 64 miljarder euro. Kostnaden uppskattas vara mellan 0,09-0,17 euro per kg vätgas per 1 000 km, vilket innebär att vätgas kostnadseffektivt kan transporteras över längre sträckor i hela Europa. Det relativt breda intervallet i uppskattningen beror till största del på osäkerhet (beroende på läge) vad gäller kompressorkostnader.

Nordion Energi och de tio andra gasnätsoperatörerna är övertygade om att stamnätet för vätgastransport till sist kommer att täcka in hela EU. Gruppen bjuder också in andra företag som arbetar med gasinfrastruktur att ansluta sig och tillsammans fortsätta utveckla planen för vätgasens infrastruktur framåt.