”Att det skulle kunna uppstå elbrist, eller att priserna stiger så här kraftigt och snabbt är just den utveckling som industrin inte behöver” säger Mikael Möller, chef för näringspolitiska EU-frågor på IKEM, i dag i en intervju på nyhetssiten Bulletin. Intervjun är gjord mot bakgrunden att elpriset häromdagen var uppe i över 2 kronor/kWh, vilket är flera gånger högre än normalt.

Mikael Möller ansvarar också för nätfrågor inom SKGS, de svenska basnäringarna skogen, kemin, gruvorna och stålets samarbetsorganisation för energifrågor. I intervjun lyfter han att industrin planerar för stora investeringar i klimat och hållbarhet som kräver stora mängder el och menar att politiken inte hänger ihop.

Att elproduktionen i södra Sverige läggs ned samtidigt som överföringskapaciteten från norr inte finns på plats bäddar enligt Mikael Möller för problem eftersom industrianläggningarna behöver ha el dygnets alla timmar. Något som kan leda till att Sverige tappar investeringar:

”Vår industri konkurrerar med hela världen och det räcker inte bara med att elförsörjning finns på plats. Den måste också vara tillgänglig till en konkurrenskraftig kostnad. Hela den svenska och europeiska industrin planerar för att göra stora investeringar i klimat och hållbarhet, vilket kräver ett större eluttag. Många av våra stora industriföretag är koncerner med verksamhet över hela världen och självklart är elförsörjningen något man tar i beaktande innan man gör en investering.” Läs hela artikeln här.

Frågan om det höga elpriset lyfts även i andra medier. I går, onsdag 3 februari, intervjuades IKEM:s ordförande Anders Fröberg av Dagens Industri Läs den artikeln här.