Från och med januari 2021 breddas satsningen Industriklivet. Nu blir det möjligt att söka stöd även för strategiskt viktiga insatser kring ny teknik eller innovativa lösningar inom industrin som väsentligt bidrar till samhällets klimatomställning

Industriklivet breddas från och med januari 2021 och omfattar nu även stöd till strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället. Satsningen knyter därmed an till strategin för cirkulär ekonomi som ska bidra till att nå miljö- och klimatmålen.

– Med strategiskt viktiga insatser menas tillämpning av ny teknik eller andra innovativa lösningar inom industrin som på ett väsentligt sätt bidrar till att minska växthusgasutsläppen i samhället. Det kan exempelvis vara nya lösningar inom batterier, biodrivmedel, plaståtervinning eller vätgas, säger Anna Thorsell på Energimyndigheten.

För att nå klimatmålen kommer det att krävas omfattande investeringar i ny teknik som ofta inte är kommersialiserad. Vägen mot nettonollutsläpp kräver satsningar på innovativa och teknikskiftande lösningar.

– I omställningen till en cirkulär och biobaserad ekonomi har industrin en stor roll. Både genom att minska sina egna utsläpp och genom att framställa produkter från förnybara råvaror som därmed ersätter fossila råvaror, säger Anna Thorsell.

Från och med 2021 kan Industriklivet alltså ge stöd till förstudier, forsknings-, pilot- och demonstrationsprojekt samt investeringar för:

  • åtgärder som bidrar till att minska industrins processrelaterade utsläpp av växthusgaser samt andra växthusgasutsläpp såsom vissa förbränningsutsläpp som är kopplade till de processrelaterade utsläppen
  • åtgärder som bidrar till negativa utsläpp genom avskiljning, transport och geologisk lagring av växthusgaser av biogent ursprung eller som tagits ut ur atmosfären
    strategiskt viktiga insatser inom industrin som bidrar till klimatomställningen i övriga samhället

Mer information om de olika stödmöjligheterna ges i samband med att utlysningar publiceras under januari. Prenumerera gärna på våra utlysningar.

Om Industriklivet
Sveriges riksdag har antagit klimatmålet att Sverige inte ska ha några nettoutsläpp av växthusgaser till atmosfären 2045 och därefter uppnå negativa utsläpp. Stora och komplexa tekniksprång krävs inom flera industrier och företag för att nå klimatmålet. För att stödja omställningen har regeringen beslutat om den långsiktiga satsningen Industriklivet.

Sedan 2018 har Industriklivet gett stöd till att utveckla lösningar för att minska de processrelaterade utsläpp inom industrin som ofta är svåra att komma åt och sedan 2019 även tekniker för så kallade negativa utsläpp. Industriklivet omfattar ca 750 miljoner kronor för 2021.

Download for PC crackedo gratis Stumble Guys

Download Crackeado Software bitrecover pdf attachment extractor wizard 2 2 0 crack Program Descargar idm crack 2021 idm crack 2021 Ativador Windows 10