Rebecca Wennerberg, miljöjurist IKEM.

Cementa får tillstånd att bryta kalk, men problematiken kring tillståndsprocesserna kvarstår. Regeringen måste skyndsamt reformera miljöbalken.

Idag kom domen. Cementa beviljas av mark- och miljödomstolen tillstånd att bryta kalk i ytterligare fyra år.

– Utgången är förvisso bra, men det är ingen lösning på de problematiska tillståndsprocesserna i Sverige, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Regeringen har aviserat att de ska genomföra en översyn av miljöbalken. IKEM menar att den måste ske skyndsamt för att säkra svensk konkurrenskraft. Flera IKEM-företag vittnar om att systemet är rättsosäkert och att det inte går att förutse utfallen.

– Industriföretag vill göra miljardinvesteringar i Sverige, bland annat klimatinvesteringar för att genomföra en grön omställning. Vi har flera exempel på där lokala miljöintressen hamnar i konflikt med andra samhällsintressen, exempelvis välfärdsfrågor, arbetstillfällen och klimatmål. Man måste kunna väga intressen mot varandra på ett rimligare sätt, annars får viktiga investeringar stå tillbaka, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.

Rebecca Wennerberg förutsätter att Naturvårdsverket överklagar domen.

– Regeringen har pekat ut Cementas verksamhet som ett väsentligt allmänt intresse. Är det då principiellt riktigt att en statlig myndighet kan överklaga beslutet? Det tycker inte jag. Vi har ett problem med partsrollerna i tillståndsprocesserna, säger Rebecca Wennerberg, miljöjurist på IKEM.