Bild: The Loop Factory ska verifiera sin nya teknik för förnybara cellulosabaserade förpackningar med kund

För att hjälpa nya energiinnovationer att nå marknaden har Energimyndigheten beslutat att finansiera projekt hos 20 små och medelstora företag med sammanlagt drygt 30 miljoner kronor.

Intresset för utlysningen har varit stor och totalt inkom 61 ansökningar.

– Det är otroligt roligt att se bredden på de ansökningar som inkommit. Energiinnovationer i form av nya produkter eller tjänster kan utvecklas i nästan alla branscher och på olika sätt bidra till omställningen av energisystemet. För oss på Energimyndigheten är det viktigt att kunna stötta de lösningar med störst potential genom att hjälpa dem kommersialiseras snabbare och mer effektivt, säger Emilia Darsell, affärsutvecklare på Energimyndigheten.

 

Ett av företagen som har fått stöd för att verifiera sin innovation med kund är The Loop Factory. De har utvecklat en teknik för förnybara cellulosabaserade förpackningar som ger betydligt lägre energiåtgång samt CO2-avtryck jämfört med plastbaserade. Deras teknik visar än lägre avtryck genom en resurseffektiv process, jämfört med traditionella tekniker för formning av fiber.

– Vi jobbar med en teknikinnovation och den här finansieringen är nödvändig för att vi ska kunna ta nästa steg i utvecklingen. Risken är fortfarande hög i utvecklingsprocessen och produkten behöver lanseras innan kunderna är beredda att investera. Vår förhoppning är att verifieringsprojektet ska leda till att tekniken blir bevisad och att vi tillsammans med kunder och partner kan visa på inom vilka segment den kan användas, säger Anna Altner, grundare och vd för The Loop Factory.

Kommande utlysningar som stödjer affärsutveckling och kommersialisering
Energimyndigheten främjar svensk energiteknik och energiinnovationer både nationellt och internationellt. Det sker med riktade stöd till företag för affärsutveckling och kommersialisering av tjänster och produkter.

De program och utlysningar som just nu är aktuella:

  • Pilot- och demonstrationsprojekt för energi- och klimatomställningen – öppen, sista dag att inkomma med skiss är 15 februari 2021
  • Stöd till innovationsmiljöer för att öka affärsutveckling, kommersialisering och vägen till marknad för innovationer med energirelevans – beräknas öppna för anbud om nya miljöer under januari 2021
  • Konceptutveckling av energiinnovationer med affärsfokus – öppnar i februari 2021
  • Verifiering av nya energiinnovationer med kund – beräknas öppna sommaren 2021