När elnätsavgifterna sjunker i många kommuner får Växjöborna istället en höjning på 9,4 procent. Hyresgästföreningen är en del av Nils Holgerssongruppen som nu släpper kartläggningen av elnätsavgifterna för 2020.

– Tyvärr har Växjö Energi Elnät AB kommit i otakt med verkligheten. Höjningen från årsskiftet sticker ut i länet, säger en kritisk Inger Borg tf ordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

När det gäller elnätsavgift har man som hyresgäst inte så mycket att säga till om utan kostnaden avgörs helt var i landet man bor.

– Det är viktigt att siffrorna kommer upp för debatt. Vi vill att intäktsregleringen för elnätsavgifterna ska bli tydligare och skärpas för att skydda konsumenten. Är det rimligt att kostnaden för elnät står för ungefär en tredjedel av den totala elkostnaden? Nej, det tycker inte vi, säger Inger Borg tf regionordförande Hyresgästföreningen region Sydost.

I rapporten betalar hyresgäster i Växjö just nu 2 638 kronor i elnätsavgift per år. På fem år har avgiften höjts med cirka 33 procent och på ett år 9,4 procent. Enligt kartläggningen har alla kommuninvånare i Kronobergs län fått en sänkt elnätsavgift medan man som boende i Växjö har fått en höjning.

– Även om elnätskostnaden är förhållandevis låg i Växjö medför dessa stora höjningar ökade kostnader för fastighetsägarna, vilket i sin tur driver upp hyrorna i årshyresförhandlingarna, säger Alexander Pedersen förhandlare på Hyresgästföreningen region Sydost.

Under våren har jättarna Ellevio och Vattenfall genomfört eller aviserat sänkningar som berör många kommuner.

– En sådan signal från Växjö Energi Elnät AB vore välkommen, fortsätter han.

Statistik Kronobergs län från kartläggningen:

Kronobergs län Elnät 2020         öre/kWh inkl moms Förändring 1 år (2020/2019) Förändring 5 år (2020/2015) Kostnad kr/lgh o år för Elnätsavg 2020
Kommun
Lessebo 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Markaryd 106,3 -11,1% 23,2% 3 510 kr
Tingsryd 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Uppvidinge 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Älmhult 106,3 -11,1% 23,1% 3 510 kr
Alvesta 98,8 -0,2% 1,2% 3 259 kr
Växjö 79,9 9,4% 32,6% 2 638 kr
Ljungby 57,2 -5,0% 12,5% 1 886 kr
Medel – Länet 96,0 -7,5% 19,8% 3 166 kr
Medel – Riket 96,3 -0,4% 23,6% 3 178 kr

Fakta: Så har elnätspriset beräknats

I undersökningen har den årliga elnätsavgiften, enligt de priser som gällde den 1 januari 2020, beräknats för typhuset i Nils Holgersson-rapporten med 15 lägenheter. Varje lägenhet har ett 16A säkringsabonnemang och en årlig elförbrukning på 2 300 kWh. Huset har ett gemensamt fastighetsabonnemang på 35A och 15 000 kWh/år. För varje huvudort i kommunen har ett medelvärde redovisats i öre/kWh inklusive moms utifrån den totala elnätskostnaden för typhuset. Energiskatten för el som finns med på fakturan från elnätsföretagen är inte inkluderad.

Läs hela rapporten på nilsholgersson.nu

Vad går Nils Holgerssongruppen ut på?

Sedan år 1996 ger Nils Holgerssongruppen årligen ut rapporten ”Fastigheten Nils Holgerssons underbara resa genom Sverige”. I rapporten ”förflyttas” en bostadsfastighet genom landets samtliga 290 kommuner för att jämföra kostnader för sophämtning, vatten och avlopp, el och uppvärmning.

Vilka står bakom projektet/rapporten?Nils Holgerssongruppens medlemmar är för närvarande Bostadsrätterna, HSB, Hyresgästföreningen, Riksbyggen och Sveriges Allmännytta.