I det tidigare brukssamhället Forsmark på Sveriges östkust är arbetslösheten låg och ekonomin blomstrande på en nivå som kanske är oväntad utanför storstäderna. En anledning till detta är kärnkraftverket, som är mycket uppskattat bland invånarna i området.

Klockan är strax efter 14 en vanlig torsdagseftermiddag och medan Susanne Falk talar hörs ett dämpat klirr av bestick när personalen på Forsmarks Värdshus plockar undan efter lunchrusningen. Susanne Falk har drivit restaurangen och konferensanläggningen sedan slutet av 1997, då hon och hennes man tog över efter hans föräldrar.

– Anläggningen i Forsmark har varit otroligt viktig för oss. Förmodligen har 75 procent av vår verksamhet en koppling dit på ett eller annat sätt. Utan kraftverket hade vi definitivt inte kunnat ha öppet alla dagar i veckan, säger hon.

Positiv inställning från början

Familjen Falks engagemang i restaurangen började på allvar i slutet av 90-talet, men deras koppling till området går djupare och sträcker sig längre än så. Susanne flyttade hit som ung när hennes pappa arbetade med kärnkraft på Vattenfall. Det var också vid den tiden som kraftverket först började byggas.

– Även om det förekom protester vid den tiden – till exempel märken med ’Atomkraft, nej tack!’ – var den allmänna inställningen mycket positiv redan då, minns hon.

Margareta Widén-Berggren känner väl till situationen. Under 30 års tid har hon varit inblandad i etableringen av kraftverket och hon har varit kommunalråd i Östhammars kommun i över 20 år. Hon har även varit ordförande för Kärnkraftskommunernas samarbetsorgan och har sett hur inställningen till kraftverket utvecklats genom åren.

– Här förekom aldrig några demonstrationer i samband med byggandet av kraftverket – de ägde rum på andra platser i Sverige. Jag har aldrig känt att motståndet varit särskilt starkt i närområdet. Jag tror att det beror på att kärnkraftverket har varit så viktigt för samhället. Även om man inte jobbar där själv så känner alla någon som gör det – eller som har jobbat med att bygga det.

Viktig del av samhället

Stödet för kärnkraftverket har fortsatt att spela en avgörande roll i lokalsamhället. Forsmarks kärnkraftverk är en viktig del i regionen. Det bidrar till att Forsmark, Östhammar och andra kringliggande samhällen kan blomstra på ett sätt som är ovanligt utanför storstäderna. Arbetslösheten är låg och förutom kraftverket finns ett antal stora företag och myndigheter etablerade i området.

– Det finns flera anledningar till att inställningen till kraftverket är så positiv, säger Fredrik Jansson, rektor för Vattenfallgymnasiet i Forsmark. Det är en stor arbetsgivare som har en betydande inverkan på den lokala ekonomin. Dessutom gör Vattenfall mycket för lokalsamhället – de sponsrar idrottsklubbar och stödjer gymnasiet där jag jobbar.

forsmark_charlottasskola.jpg

Erbjuder unik utbildning

På Vattenfallgymnasiet erbjuds unika tre- och fyraåriga teknikutbildningar med inriktning mot kärnkraft, till exempel reaktorteknik.

– Vi har studenter från hela landet och de vill komma hit eftersom de vet att det finns stora möjligheter till jobb, säger Fredrik Jansson. Att vårt gymnasium har så bred räckvidd och att vi har så stor geografisk spridning bland våra studenter är bra även för kommunen – när människor flyttar hit skapas inkomster.

Fredrik Jansson har besökt kärnkraftverket tillsammans med elever och lyfter särskilt fram öppenheten och viljan att kommunicera som skäl för allmänhetens positiva inställning, något som också har präglat samspelet och samarbetet med kommunpolitiken.

Öppenhet en viktig faktor

Margareta Widén-Berggren håller med och berättar att hon och andra boende på orten alltid har känt sig välinformerade och delaktiga när det gäller planerna för anläggningen.

– För mig har en viktig orsak till stödet varit öppenhet och medbestämmande, säger hon. Det har alltid funnits en trygghet bland oss som bor nära anläggningen att vi vet vad som händer. Vi har sett övningar som Forsmark har genomfört, vi har en säkerhetskommitté med offentliga möten. Så vi har alltid varit delaktiga och alltid känt oss informerade.

När Svensk Kärnbränslehantering (SKB) strax före slutet av förra året fick tillstånd att bygga ett kärnbränsleförvar här kom det inte som någon överraskning för vare sig Jansson, Widén-Berggren eller Falk. Tvärtom.

– Jag förstår absolut varför man skulle placera en förvaringsanläggning för använt kärnbränsle här, säger Susanne Falk. Det är logiskt att ha den på en plats där stödet redan är högt.

Av Vattenfall Media Relations