Fortum är nu klara med dammsäkerhetshöjande åtgärder i kraftverket Lenninge, i Bollnäs, Hälsingland. Kraftverket producerar idag 15 GWh/år och kommer nu även kunna styra flera utskovsluckor automatiskt från driftcentralen i Stockholm.

-Det är en liten men viktig anläggning. Tack vare de åtgärder vi genomfört får vi inte bara en säkrare damm med mindre risk för läckage och erosion utan också en mer modern regleringsdamm som i större utsträckning kan skötas automatiskt, berättar projektledare Kristoffer Sjöstrand, Fortum.

Dammen vid Lenninge kraftverkt hade tidigare så kallade sjunkhål vilka skulle ha kunnat skapa problematiska läckage, något Fortum nu har åtgärdat genom att förstärka dammen.

Förutom förstärkningsarbetet har även luckor och mekaniska delar i ett utskov som tidigare bestod av manuella betongluckor bytts ut. Nu är rostfria luckor installerade vilka manövreras från driftcentralen i Stockholm. Det innebär att det inte längre behöver åka ut en person och lyfta upp luckorna. Arbetet har pågått under ett års tid till en kostnad av cirka 15 miljoner kronor.

För mer information kontakta:
Kristoffer Sjöstrand, projektledare Fortum, tfn 076-832 25 25
Per-Oscar Hedman, Kommunikationschef Sverige, Fortum, tfn 070-214 75 45