Enligt NVE ligger fyllnadsgraden i Norge på högsta nivån på 20 år. Det innebär nästan sprängfulla magasin. I Sverige är nivåerna över normalt men inte alls som i Norge och 2015 hade vi betydligt högre nivåer i Sverige.

Detta innebär i sin tur att den nederbörd som nu kommer måste skickas igenom kraftsystemet direkt, eller släppas rakt ut i havet. Det medför stor konkurrens mellan producenterna vid försäljningen av el på nätet, och leder till stor press på spotpriset.

Systempriset för Norden har halverats på två veckor, men det är fortfarande stora skillnader inom Norden. Hittills i år har priset i Oslo legat på en tredjedel av priset som varit aktuellt i södra Sverige, Danmark och Finland. Framöver ser vädret ut att bli torrare och temperaturerna är på väg ned. Det gör att marknadsaktörerna tror på ett stigande spotpris.

Terminsmarknaden
Priserna längre fram på terminsmarknaden (priser för leverans av kraft framåt i tid) varierar också i takt med vädret men påverkas även i hög grad av prisförväntningar utanför Norden. Den senaste veckan har terminspriserna i Europa fluktuerat i takt med den diffusa prisutvecklingen när det gäller såväl kol, gas och koldioxidutsläpp. Samma utveckling har vi sett de senaste veckorna eftersom finansmarknadernas aktörer är mycket osäkra på hur ekonomin kommer att utvecklas framöver.

 

Veckans siffror:
Hydrologisk balans: + 10,8 TWh (- 0,7 TWh)

Systempris: 8,80 €/MWh (+ 0,10 €/MWh)

Terminspris YR-21: 24,00 €/MWh (- 0,04 €/MWh)