Maj blev inte en så vacker och varm månad som vi hade önskat. Med relativt låga temperaturer och stigande råvarupriser i Europa, blev elpriset fem gånger högre än i maj i fjol.

Låga temperaturer i Norden har försenat snösmältningen ett par veckor men även om snösmältningen nu pågår för fullt, är det svårt att se att det ger någon press på spotpriserna. Priset för januari blev 44,28 €/MWh. Detta är mer än fem gånger så högt som i maj förra året, och det högsta majpriset på tio år.

En kylig majmånad innebar också att elförbrukningen för uppvärmning blev högre än normalt. Samtidigt hade vi lite mindre nederbörd än normalt vilket också har bidragit till att hålla priserna uppe.

Men även om priserna i snitt är höga ser vi att varierande vindkraft i Norden och Europa gör att priserna fluktuerar i högre grad än tidigare. På timbasis har vi haft både tresiffriga spotpriser, men även negativa priser – alltså priser under noll kronor.

Råvarupriserna drar upp elpriset

Även nere på kontinenten har det kalla vädret präglat den senaste månaden och där är gas en vanlig värmekälla. Detta är en faktor som har bidragit till ett högre gaspris.
Gas är också populärt i stora delar av Asien, där Kina i det närmaste dammsuger marknaden på flytande gas och på så vis drar upp priserna på världsmarknaden.

Ett högt gaspris kombinerat med stigande priser för utsläppsrätter (CO2-priset) är en explosiv cocktail för högre elpriser i Europa. Är detta en trend som kommer att fortsätta eller ett tillfälligt fenomen skapat av coronarelaterade flaskhalsar i ekonomin? Det vet vi inte ännu.

Prisnivån i Tyskland är nu högre än vi har sett på många år och marknaden har också prisat in höga priser långt in i framtiden.

Marknadsaktörerna ser också att ”det gröna skiftet” oundvikligen kommer att kosta en hel del under de kommande åren, både i Europa och i Norden. För myndigheterna kommer det att kräva kostnader i form av subsidier, men även konsumenter, kraftproducenter och industrin måste räkna med att betala mer. En omställning kostar och mycket av teknologin som ska bära de nya förnybara energimarknaderna är fortfarande omogen.

Norden är en del av Europa

Även om vi Norden har mycket förnybar energiproduktion, och för närvarande även ett stort överskott av kraft, kommer även vi att påverkas av prisnivåerna i Europa. Under de närmaste åren är det mycket som ska elektrifieras i Norden, något som kommer att öka förbrukningen och periodvis kunna innebära att vi måste importera kraft från utlandet. Det kan dessutom komma att krävas ytterligare investeringar i produktion och distribution i Norden. Utbyte av kraft över landsgränserna är inte bara en förutsättning för det gröna skiftet. Detta utbyte gör även att vi följer med på en stor del av samma resa som det kontinentala Europa nu beger sig ut på.