Energiskatten fortsätter att öka och nya priser för 2021 fastställdes av regeringen i november. Även i år kommer en höjning att ske med 0,3 öre vilket är något som upprör många konsumenter. De senaste 10 åren har energiskatten ökat med 26% och överstiger det allmänna prisläget, KPI, som enbart ökat med 10% under samma period. Nu kommer däremot energiskatten indexeras vilket förhoppningsvis kan sänka den uppåtgående trenden med ökade avgifter för konsumenterna.

Sedan januari 2018 betalar du som konsument energiskatt till ditt elnätsföretag. Energiskatten baseras på din totala elanvändning i kilowattimmar och motsvarar alltså den el du förbrukat under en viss period. Syftet med skatten är att få konsumenten att minska sin elanvändning och på så vis få en skattelättnad. Energiskatten varierar beroende på var i landet du bor och beslutas av regeringen varje år i november inför nästkommande år.

Flera år av höjningar
Under flera års tid har energiskatten successivt ökat runt om i landet vilket upprört många konsumenter då höjningarna inte följt det allmänna prisläget konsumentprisindexet (KPI). Kundkraft genomförde förra året Elskatteupproret som gav mer än 40 000 namnunderskrifter mot den höga energiskatten. Under en tioårsperiod har energiskatten ökat från 35,38 öre/kWh till 44,5 öre/kWh inklusive moms vilket motsvarar en ökning med hela 26%. Detta kan jämföras med det allmänna prisläget konsumentprisindexet som enbart ökat med 10% under samma period. Efter många år av höjningar kan förhoppningsvis den uppåtgående trenden nu bromsas när energiskatten under 2020 har indexerats.

– Elskatteupproret var mycket lyckat och vi fick ett stort genomslag. Det var många förutom vi som tycker det är galet att ha så hög skatt på Svensk el, som till 98% är fossilfri. Antagligen bidrar upproret till att skatten inte höjs lika mycket framöver, säger Anders Kaijser VD för Kundkraft.

Sharon Lavie, sparekonom på Kundkraft reagerar på skattetrycket och säger så här:

– Att energiskatten är flera hundra procent högre än elpriset under vissa månader och i vart fall lika dyr som elpriset när den är som dyrast, är högst anmärkningsvärt. Å ena sidan vill regeringen att samhället ska elektrifieras och att vi ska sluta använda fossila bränslen å andra sidan skattas vår förbrukning otroligt högt. Man kan fundera på vilket samhälle regeringen ser framför sig. Det blir svårt för konsumenter att känna att de gör rätt.

Så mycket ökar energiskatten
Energiskatten kommer att höjas till 35,6 öre per kilowattimme från januari 2021. Eftersom att det tillkommer moms på energiskatten blir den totala kostnaden 44,5 öre per kilowattimme. Enligt uträkningar från Energimarknadsbyrån innebär det att den som bor i en eluppvärmd villa med en cirka årsförbrukning på 20 000 kilowattimmar betalar cirka 8 900 kr per år i energiskatt. För den som bor i lägenhet och enbart betalar för hushållsel och förbrukar cirka 2 000 kilowattimmar motsvarar kostnaden 890 kr per år.

– Eftersom energiskatten varierar beroende på vår förbrukning är kostnaden inte jämnt fördelad under året. Vanligen brukar konsumenter betala mer i energiskatt under de kalla vintermånaderna, medan kostnaden är lägre under den varmare delen av året, berättar Kajsa Sundqvist på Kundkraft.

Kommuner med reducerad energiskatt
I alla kommuner inom länen Norrbotten, Västerbotten, Jämtland, Västernorrland, Gävleborg, Värmland och Dalarna gäller reducerad energiskatt.I dessa kommuner är kostnaden 9,6 öre lägre per kilowattimme vilket motsvarar en kostnad på 32,5 öre per kilowatttimme med moms, i jämförelse med övriga kommuner som betalar 44,5 öre.