E.ONs kraftvärmeverk i Högbytorp i Upplands-Bro ansluter till sthlmflex. Sthlmflex är ett FoU-projekt för att finna lösningar på kapacitetsbristen i Stockholmsregionen genom köp av flexibilitetstjänster och en ökad koordinering mellan elnätsbolagen för att bidra till tillväxt och elektrifiering i regionen.

– E.ON blir en allt viktigare aktör i Stockholm. Vi bidrar inte bara med lokalt producerad el och värme utan säkrar nu genom vårt kraftvärmeverk även elkapacitet under vissa tidpunkter när det är kallt och behovet av el är som störst. Det gör att vi minskar belastningen och flaskhalsarna i elnätet i de nordvästra delarna av huvudstadsregionen, säger Per-Anders Tauson, chef för E.ONs fjärrvärmeverksamhet.

Kraftvärmeverket i Högbytorp stod färdigbyggt i början av 2020 och har en total bränsleeffekt på 100 MW fjärrvärme och elektricitet. Den lokalt producerade energin har möjliggjort flera nya bostadsområden och större industrietableringar.

– Den säkrade andelen elektricitet från Högbytorp är viktig då E.ON även kommande säsong planerar för flera större nyanslutningar i området. Dagabs snart färdigställda logistikcenter i Bålsta är bara ett av många exempel där elleveranserna från kraftvärmeverket är helt avgörande, säger Per-Anders Tauson.

Kapacitetsbristen i elnäten är störst i Stockholmregionens nordvästra delar. E.ONs prognoser, tillsammans med aktuella anslutningsförfrågningar, ligger i dagsläget på en efterfrågan över 220 megawatt, motsvarande förbrukningen hos över 40 000 eluppvärmda normalvillor. Större delen av behovet kommer inom de närmsta fyra åren. I absoluta tal betyder det här en förväntad tillväxt på hela 35 procent fram till 2030, främst i Järfälla, Håbo, Upplands-Bro och Österåker.

Sthlmflex är ett utvecklingsprojekt som drivs av Svenska kraftnät, Ellevio och Vattenfall Eldistribution.

NODES agerar som oberoende marknadsoperatör och driver marknadsplatsen som används av projektet.  I sthlmflex används också beslutsstödet Switch som utvecklats av E.ON.

Inom ramen för sthlmflex genomfördes ifjol köp av flexibilitet på 2276,4 MWh. E.ON ingår sedan hösten 2021 i sthlmflex.

I Skåne driver E.ON redan fyra marknadsplatser för effekt: Malmöregionen, Helsingborgsområdet, Hässleholm samt Landskrona/Löddeköpinge.