Vi lämnar strax ett år som inte liknar något vi varit med om tidigare, samtidigt som det har hänt massor på vår elmarknad. För mig är det fem saker som sticker ut mer än något annat. Här har du mitt 2020 – trevlig läsning!

Årets Genombrott – elnäten som möjliggörare

Det här var året då elnätsfrågorna gick från att betraktas som ”två hål i väggen” till att vara möjliggörarna. Elfrågor i samhällsdebatten har mest handlat om hur elen produceras och först nu har förståelsen för elnätens betydelse trängt igenom på allvar. Fossilfritt Sveriges stora antal färdplaner som har lanserats under året med branschens egen färdplan ”Fossilfri el” i spetsen vittnar om elnätens betydelse för omställning och tillväxt. Bransch efter bransch pekar på investeringsbehoven och i stugorna landet runt förundras man över hur elnäten kan vara så bortglömda. Kan man tala om elnäten som en snackis, så är det nog i år! Det är extra glädjande att politiken är väl införstådda i att det är omfattande nätinvesteringar som måste fram. Att elektrifieringskommissionen, elektrifieringsstrategin och elnätsdialogen rullade igång under året visar också att politiken inser betydelsen av elnätens roll för att elektrifieringen ska kunna göra sitt på Sveriges väg mot att nå klimatmålen.

Årets Tvärnit – nej till förnybar el i Värmland

När vi i år fick ett nej av Svenska kraftnät till ett högre abonnemang för att kunna ansluta mer vind- och solel i Värmland ställdes vi inför ännu en tuff situation när stamnätet inte hinner möta samhällets förändringar. Vi har tidigare sett att elen inte når fram till konsumenterna på grund av brist på nätkapacitet, med detta nej till produktion fördjupas nätproblematiken. Vindkraften har växt väldigt mycket i Värmlandsregionen och fortsätter att växa i Sverige. Vindkraften är idag den snabbast växande och billigaste tillväxten av elproduktion i Sverige. Ska behovet av ökad elanvändning matchas med ny elproduktion krävs lösningar för att snabba på stamnätsutbyggnaden.

Årets Systemfel – panikköp av effekt räddade sommaren

Att Svenska kraftnät i somras panikköpte effekt från Ringhals 1, Karlshamnsverket och Rya Kraftvärmeverk för att vara säkra på att klara av störningar och oförutsedda händelser under semestertider är årets mest omskakande händelse för oss i elbranschen. Den blottlägger att vi har ett elsystem där marginalerna minskar. Utvecklingen av elsystemet med mer kabel och med mer vindkraft och mindre kärnkraft ökar behovet av att hantera spänningsstabilitet och kortslutningseffekt vilket för med sig en allt större utmaning för Svenska kraftnät. Systemets nya skepnad kräver nya verktyg som exempelvis stödtjänster, aldrig tidigare har det varit så tydligt. Det blir viktigt att följa och se vad Svenska kraftnäts nya regeringsuppdrag rörande stödtjänster och avhjälpande åtgärder landar i.

Årets Nyhet – marknadsplats för effekt

Förmätet, jag vet, men kan ändå inte låta bli att lyfta fram oss själva som årets nyhet. Jag är nämligen väldigt stolt över att Ellevio tillsammans med Vattenfall och Svenska kraftnät har sjösatt sthlmflex i år. Speciellt i en tid när nätkapacitetsbristen är allvarlig på flera platser i landet och vi står inför ett mer dynamiskt kraftsystem som är mer beroende av användarna. Men marknadsplatsen för ett flexiblare elsystem är inte bara en betydelsefull åtgärd för att hantera kapacitetsbristen i sig, det är också ett bevis på att vi i branschen vill och kan samarbeta för att hitta lösningar. 2020 blev året då nätkapacitetsfrågan lyfte från problemformulering till verkstad.

Årets Oväntade – stark elnätsutbyggnad trots pandemi

Pandemin har fört med sig långtgående konsekvenser för hela samhället, så även för energisektorn. Trots den allvarliga situationen har energisektorn klarat sig förhållandevis väl. För oss på Ellevio har en trygg elförsörjning varit av största prioritet med fokus på utökad beredskap för att säkerställa fortsatt god drift och utveckling av elnätet. Vi oroade oss för att våra investeringsprojekt inte skulle kunna genomföras som planerat. Året har dock visat att ansvarsfullt agerande från våra entreprenörer och oss för att begränsa smittspridning har gått att kombinera med fokuserat arbete i våra projekt. Vi befarade även att efterfrågan på el skulle minska drastiskt, men vi överraskades. Efterfrågan hos våra största kunder har inte minskat och förändrade arbetssätt och vanor i samhället har snarare förändrat elanvändningen än minskat den. Så när vi summerar året är det faktiskt inte pandemin utan den varma vintern med minskade energivolymer som har varit vår främsta utmaning.

Med detta återstår det bara att önska en riktigt god jul och ett gott nytt år – vi ses 2021!