Bild Wikipedia: Sellafield i England

Japanska Hitachi hoppar av kärnkraftsprojektet Wylfa Newydd i Wales. Beskedet är ännu ett hårt slag mot försöken att få ny atomkraft på plats i norra Europa.

Hitachi-bolaget Horizon Nuclear, som tidigare ägts av bland andra Eon, förklarar beslutet bland annat med att ”investeringsmiljön har blivit allt svårare på grund av covid-19”. Men liksom flera andra kärnkraftssatsningar i Europa har Wylfa i åratal dragits med förseningar och fördyringar. Den senaste kostnadsberäkningen landade på upp till 20 miljarder pund (nästan 230 miljarder kronor). Men i och med Hitachis besked lär inte bygget bli av.

En femtedel
Därmed återstår Hinkley Point C som enda pågående atomkraftsprojekt i Storbritannien. Men förutom att även det springer i väg budgetmässigt är utsikterna oklara i och med att kinesiska CGN har en stor roll. Företaget ägs av den kinesiska regimen och har av USA förklarats vara ett säkerhetshot.

Storbritannien genererar ungefär en femtedel av sin el via kärnkraft. Men liksom i Sverige är många reaktorer gamla, en hel del har redan stängts. Så produktionen behöver ersättas. Än så länge håller myndigheter fast vid att nya reaktorer behövs, trots att priserna för dessa bara stiger samtidigt som förnybara energislag blir allt konkurrenskraftigare.

Ännu inte färdig
Bland andra länder med liknande dilemman finns Finland och Polen.

Polens styrande hade planerat att ta kärnkraften till hjälp för att fasa ut kolet, men just nu ligger alla sådana planer på is. I stället växer vind- och solkraften starkt, om än från väldigt blygsamma nivåer.

I Finland skulle landets femte reaktor, Olkiluoto 3, ha stått klar 2009. Den har nu kostat många miljarder mer än tänkt och är ännu inte färdig.

Henrik Samuelsson/TT