Svenskarnas intresse för solenergi har ökat med 13 procentenheter jämfört med ifjol. Var femte uppger att det är till följd av virusutbrottet. Samtidigt visar årets upplaga av Vattenfalls Solindex att Sverige hade kunnat generera 10,7 miljarder kWh per år om alla villabor hade solpaneler på taket.

En ny undersökning som Kantar Sifo utfört på uppdrag av Vattenfall visar att sju av tio svarande kan tänka sig att installera solceller på taket inom det närmaste året, vilket är en ökning med 13 procentenheter jämfört med föregående år.

– Vi ser definitivt en ökning av intresset för solceller och det finns många anledningar till detta. Var femte svensk uppger till exempel att deras intresse för solceller ökat i syfte att bli mer självförsörjande till följd av virusutbrottet. Oavsett orsak ser vi att allt fler upptäcker fördelarna med solenergi och vi jobbar för att fortsätta belysa vilken skillnad solenergi kan skapa i stor skala, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.

Vattenfalls kartläggning Solindex görs för tredje året i rad och visar hur mycket solenergi som skulle kunna produceras årligen om alla villatak i Sverige hade solpaneler. Årets kartläggning visar att landets villor tillsammans hade kunnat producera 10,7 miljarder kWh om de haft solceller på taken. Det skulle räcka för att förse alla hus i Stockholm, Uppsala och Värmlands län med energi för ett helt år. Bäst potential finns i Västra Götaland. Jämfört med 2018 så har förutsättningarna minskat i landet. Även om 2019 hade mycket sol var det långt ifrån rekordsommaren 2018.

– Många tror att möjligheterna här i norra Europa är begränsade vad gäller solenergi och egenproduktion. Faktum är att vi har goda förutsättningar med mycket sol under en stor del av året. Skulle samtliga villor i Norrbotten och Kalmar få solpaneler på taken skulle länen producera lika mycket energi. Trots Norrbottens nordligare breddgrader. Med Solindex vill vi visa potentialen som finns i Sverige, säger Lasse Ejeklint, klimatcoach på Vattenfall.