E-Prize är innovationstävlingen där en expertjury för 13:e året i rad prisar smarta energilösningar för att stimulera utvecklingen av svenska bolag med fokus på klimatinnovationer, i kategorierna förnybar energi, hållbara transporter och energieffektivisering. E-Prize är ett samarbete mellan E.ON, Aktuell Hållbarhet och Dagens industri. Tisdagen den 16 november delades 2021 års priser ut.

– E-Prize stimulerar innovationer på energiområdet som är helt nödvändiga för att driva på förändring och klara energiomställningen. Årets pristagare visar verkligen vilken innovationskraft som finns runt om i landet. Vi på E.ON är stolta över att lyfta fram vinnarna och deras innovationer, säger Marc Hoffmann, vd E.ON Sverige.

Årets pristagare:

Förnybar energi:

NextFuel har utvecklat en process som konverterar gräs eller annan biomassa till en replika av fossila bränslen som sedan kan användas direkt i dagens energiinfrastruktur. Ett kolkraftverk kan ersätta kolet direkt med NextFuel:s ”chip” utan ombyggnad.

Juryns motivering:En lika enkel som genial lösning för en en lång rad utsläppstunga och kolberoende industrier som arbetar febrilt med att minska sina klimatavtryck. Kombinerat med en smart affärsmodell och minimala anpassningskrav kan genomslaget bli snabbt och stort.

Hållbara transporter:

Echandia Marine utvecklar och säljer energisystem i form av batterier och bränsleceller för användning i fartyg och andra industriella applikationer med extrema krav på livslängd, säkerhet, höga energiuttag på kort tid kombinerat med korta laddtider.

Juryns motivering: Målet är att genomföra med den tyngre sjöfarten vad Tesla gjort med personbilarna, en elektrifieringsrevolution. Med unikt kraftfull batteriteknik är man på god väg att minimera de maritima klimatutsläppen de kommande åren.

Energieffektivisering:

Polarium, ett batteriföretag som är lite av systerföretag till mer kända Northvolt, som fokuserar på smarta, uppkopplade energilagringslösningar för telekom, tillverkningsindustrin och kommersiella fastigheter.

Juryns motivering:Hög innovationshöjd och fokus på en väl utmejslad nischmarknad har gjort att omsättningen dubblats årligen de senaste fem åren. Med siktet inställt på en bredare marknad för att ytterligare driva på elektrifiering och energioptimering ges dessutom nya, lovande möjligheter för tillväxt och klimatvinster.

Juryn bestod av Johanna Lakso, vd Power Circle, Klementina Österberg, vd GU Ventures AB, Christian Roos, Head of strategy & innovation E.ON, Lina Håkansdotter, avdelningschef hållbarhet och infrastruktur, Svenskt Näringsliv och Per Olof Lindsten, journalist, juryns ordförande.

Fakta

2021 arrangeras E-Prize för trettonde året av energibolaget E.ON, i år i samarbete med Aktuell Hållbarhet och Dagens Industri. Priset belönar svenska företag som har de mest innovativa lösningarna inom kategorierna förnybar energi, hållbara transporter samt energieffektivisering.