Per-Anders Gustafsson, i dag tf. VD, blir ny VD för koncernen Göteborg Energi. Det beslutade styrelsen vid sitt möte i dag, fredagen den 10 februari.

Göteborg Energi ägs av Göteborgs Stad och har cirka 1000 anställda och en omsättning på 7 302 miljoner kronor (2021). I koncernen ingår dotterbolagen Göteborg Energi Nät AB, Din El AB, GothNet AB, Göteborg Energi Gasnät AB och Göteborg Energi Backa AB.
Göteborg Energis uppdrag är att säkerställa miljö- och klimatmässigt hållbar, leveranssäker och prisvärd energi liksom infrastruktur för kommunikation till stadens medborgare och företag.

– Vi lever i en tid där frågorna om energi, omställning och klimat aldrig har varit mer angelägna. Jag är stolt och hedrad över förtroendet att få leda Sveriges fjärde största energibolag i en region som befinner sig i det mest omfattande utvecklingssprånget i modern historia. Förväntningarna på framtidens fossilfria och förnybara energilösningar är stora och jag är, efter snart 20 år i branschen, övertygad om att det bara är i nära samarbete med alla medarbetare, kunder, leverantörer, näringsliv och politik som vi verkligen kan göra skillnad. Göteborg Energi är ett fantastiskt bolag och min drivkraft för hållbara affärer, god arbetsmiljö och snabbare omställning kommer att genomsyra min agenda – varje dag, säger Per-Anders Gustafsson.

– Vi är glada att kunna meddela att styrelsen beslutat att utnämna Per-Anders Gustafsson till ny VD för Göteborg Energi från den 1 mars 2023. Per-Anders har en lång anställning bakom sig i koncernen och gedigen erfarenhet från olika ledande positioner i företaget. Nu senast som tf. VD under en tid som präglats av en turbulent energimarknad. Detta har han hanterat på bästa sätt och visat ett gott ledarskap. Samtidigt har han samordnat all den kompetens som företaget besitter och fokuserat på de stora investeringar koncernen står inför de närmaste åren, säger Jan Hallberg ordförande för Göteborg Energi.

Per-Anders har varit tf. VD för Göteborg Energi sedan oktober 2022 och han har en lång bakgrund inom koncernen. Per-Anders anställdes 2006 för att jobba med mätnings- och kundfrågor på Göteborg Energi Nät AB (GENAB). 2013 blev han VD för GENAB och 2018 blev han chef för dåvarande verksamhetsområde Distribution och har sedan dess ingått i koncernledningen. Per-Anders är 42 år, gift och har två döttrar som är sex och åtta år gamla. Familjen bor i Göteborg.