Roger Göthberg är från november 2023 ny vd på Nilsson Energy. Vid årsskiftet förvärvade majoritetsägaren Qarlbo Energy resterande aktier från de tre grundarna och blir därmed ensam ägare.

vd

Roger Göthberg har en gedigen marknads- och ledarerfarenhet från bolag i förändring, bland annat MAN Energy Solutions AB och Skangas (nuvarande Gasum). Han kommer främst att fokusera på att fortsätta stärka bolagets position som en nytänkare och ett kompetenscentrum inom vätgaslösningar samt sträva efter att leverera värdeskapande produkter och tjänster i enlighet med kunders förväntningar och behov.

Under 2021 blev Qarlbo Energy majoritetsägare i bolaget och från januari 2024, tar de över fulla ägarskapet i Nilsson Energy. Tillsammans med systerföretaget Hydri utgör Nilsson Energi basen i den plattform Qarlbo Energy vill utveckla i miljösektorn. Genom att Qarlbo Energy blir ensam ägare säkras de finansiella och industriella förutsättningarna att växa Nilsson Energys affär.

Nilsson Energy kommer fortsatt arbeta fokuserat med att vidareutveckla kunskap och lösningar inom vätgasområdet samt utveckla och fördjupa relationerna med kunder och samarbetspartners.

Med den nya ägarstrukturen på plats väljer bolagets grundartrio att avsluta sina uppdrag för Nilsson Energy.

Fokus på tillväxt och långsiktig expansion

”Det är med stor stolthet och entusiasm som jag tar mig an förtroendet och ansvaret att utveckla Nilsson Energy vidare. Det värdefulla arbete som Nilsson Energys grundare har bidragit med, genom tongivande projekt, en positiv företagskultur tillsammans med kompetenta medarbetare, utgör en imponerande grund att bygga vidare på. ”

”Med en stark finansiell och industriellt kopplad ägare som Qarlbo Energy, möjliggörs såväl långsiktighet som innovation och industriella samarbeten vilket är viktigt på den marknad Nilsson Energy verkar. Jag ser fram emot att tillsammans med vårt engagerade och kunniga team fortsätta att utveckla våra kunders förmågor och konkurrenskraft genom hållbara och robusta vätgas och energilösningar”, säger Roger Göthberg, vd Nilsson Energy.

Nilsson Energy grundades 2017 av Pontus Lundgren, Martina Wettin och Hans-Olof Nilsson. Bolaget och de tre grundarna blev snabbt viktiga förespråkare och pionjärer inom utvecklingen av decentraliserade vätgaslösningar i omställningen till fossilfria energilösningar. Qarlbo Energy är ett svenskt investmentbolag som ägs gemensamt av familjen Conni Jonssons Qarlbo AB och Wallenbergstiftelsernas FAM AB