Göteborg Energis VD Alf Engqvist går i pension

Efter nästan fem år som VD på Göteborg Energi och fyllda 67 år har Alf Engqvist bestämt sig för att gå i pension. Alf Engqvist började som verksamhetsområdeschef 2016 och utsågs den 1 januari 2018 till VD för Göteborg Energi.

– Det har varit en fantastisk tid på många sätt och jag är otroligt stolt över de resultat vi har åstadkommit. Det har verkligen handlat om ett lagarbete. Från dag ett på Göteborg Energi har jag imponerats av all den kompetens som finns hos våra medarbetare. Nu ser jag fram emot mer tid med familj och vänner men jag hoppas att i någon form kunna fortsätta engagera mig i de frågor jag brinner för kring energi och hållbarhet. Vad det blir får framtiden utvisa, säger Alf Engqvist.

Alf Engqvist började på Göteborg Energi den 1 februari 2016, då som chef för verksamhetsområde Distribution. I November 2017 blev han tf. VD för koncernen för att den 1 januari 2018 utses till VD.

Det har varit händelserika år där fokus för verksamheten har gått från att handla om energileveranser och infrastruktur till att bli en möjliggörare för omställningen till ett mer hållbart samhälle. Göteborg Energi har under Alf Engqvists ledarskap prioriterat att bli en mer kund- och affärsfokuserat verksamhet samt att jobba hårt med den inre effektiviteten. Genom ett tillitsbaserat och verksamhetsnära ledarskap har koncernen tagit sig igenom två år med pandemi samtidigt som vi haft fortsatt hög leveranssäkerhet. Ett skarpt mål kring förnybar/återvunnen fjärrvärme redan år 2025 håller på att realiseras.

Alf Engqvist avslutar sin anställning den 30 september 2022.
Göteborg Energis styrelseordförande Jan Hallberg (M) konstaterar att Alf Engqvists utåtriktade arbete har haft stor betydelse.

– Jag vill självklart tacka Alf för ett gott arbete och ett fint samarbete med styrelsen under de här åren. I takt mer att energifrågorna blivit allt viktigare har Alf verkligen satt Göteborg Energi på kartan, inte bara lokalt utan i hela energisverige. Detta gäller inte minst frågan om mer elnätskapacitet till Göteborg, vilket är avgörande för den Västsvenska industrins omställning. Att han får avsluta sin VD-tid med beskedet att Northvolt och Volvo etablerar sin nya batterifabrik i staden är en riktig fjäder i hatten och resultatet av ett målmedvetet arbete tillsammans med andra kollegor i staden, säger han.
Processen att rekrytera en ny VD till Göteborg Energi har påbörjats.