År 2020 vässade Göteborg Energi klimatambitionerna och beslutade att all fjärrvärme senast vid utgången av 2025 ska baseras på förnybara och återvunna källor. En ny biobränsleeldad ångpanna på Ryaområdet är den viktigaste åtgärden för att nå målet. Nu blir anläggningen verklighet. Det står klart sedan bolagets styrelse fattat det slutgiltiga investeringsbeslutet och upphandling av projektets centrala entreprenader har genomförts.

– Det här är en milstolpe för oss och för stadens klimatomställning. Jag är både glad och stolt över att vi på kort tid är redo att ta det här sista steget i omställningen av fjärrvärmen. Med den nya anläggningen gör vi oss oberoende av naturgas och kan erbjuda våra kunder hundra procent förnybar och återvunnen fjärrvärme. Vi ökar också försörjningstryggheten, tillför en ny källa för lokal elproduktion och stärker fjärrvärmens konkurrenskraft, säger Per-Anders Gustafsson, VD för Göteborg Energi.

Omställningen av fjärrvärmen är en del av Göteborg Stads miljö- och klimatprogram. Basen för stadens fjärrvärme är återvunnen värme från industri och avfallsförbränning i kombination med biobränslen. För att ställa om även den sista delen och bli av med fossilberoendet genomför Göteborg Energi flera olika åtgärder.

– Den nya biobränsleeldade ångpannan i Rya är den viktigaste pusselbiten men vi har bland annat också byggt en ny biobaserad hetvattenpanna på Ryaområdet och en ny fjärrvärmeledning från Mölndal, där vi får in biobaserad fjärrvärme i den södra delen av nätet. Andra åtgärder som nya digitaliseringsverktyg är också viktiga, säger Per-Anders Gustafsson.

Flexibilitet ger trygghet

Den ny biobränsleeldade ångpannan kommer att integreras med Göteborg Energis befintliga anläggning Rya kraftvärmeverk. Pannan beräknas bidra med 156 megawatt värme och 39 megawatt el till det lokala energisystemet. Anläggningen är flexibel och kan köras på flera olika typer av biobränslen. Huvudsakligen kommer skogsflis (GROT) och återvunnet returträ (RT-flis) från regionen att användas.

– Rya kraftvärmeverk spelar en viktig roll för Sveriges elförsörjning. Genom att integrera den nya pannan med vår befintliga anläggning får vi en stor flexibilitet, inte minst vad gäller bränslen. Med den nya anläggningen på plats kan vårt system hantera nästan alla bränslen på marknaden, vilket är en trygghet för Göteborg och göteborgarna, säger Per-Anders Gustafsson.

Om allt går enligt plan kommer anläggningen att driftsättas under värmesäsongen 2025/2026 och visuellt få en framträdande roll i Göteborgs hamninlopp. Byggnadens utseende har arbetats fram tillsammans med Göteborgs Stad. Bland annat har en gestaltningstävling genomförts. (se bifogade bilder).

Entreprenörer upphandlade

Tekniken i den nya anläggningen är känd och väl beprövad. Liknande anläggningar har tidigare byggts på många olika platser, bland annat i Borås, Gävle och Kalundborg i Danmark. Under det senaste året har ett intensivt förberedande arbete pågått vad gäller tillstånd, markförutsättningar, teknik och upphandlingar av projektets centrala delar. Valmet har kontrakterats som leverantör av själva pannan. Den yttre bränslehanteringen kommer att levereras av Raumaster och mark- och betongarbetena hanteras av Veidekke Entreprenad.

Fakta investering i ny biobränsleeldad ångpanna

  • Göteborg Energi har beslutat att bygga en ny biobränsleeldad ångpanna som integreras med Rya kraftvärmeverk
  • Den beslutade investeringen är 2,53 miljarder kronor
  • Den ny biobränsleeldade ångpannan beräknas bidra med 156 megawatt värme och 39 megawatt el till det lokala energisystemet. Det gör att den totala kapaciteten för Rya kraftvärmeverk blir 465 megawatt värme och 260 megawatt el
  • Planerad driftsättning för anläggningen är värmesäsongen 2025/2026
  • Pannan levereras av Valmet, den yttre bränslehanteringen levereras av Raumaster och markarbeten genomförs av Veidekke Entreprenad.