Vid provborrningen i Högsbo undersöks berggrunden ner till en kilometer.

Värme från jordens inre, så kallad geotermisk energi, kan bli ett nytt sätt att värma fjärrvärmevattnet i Göteborg. Just nu genomför Göteborg Energi en provborrning ner till en kilometers djup – den djupaste borrningen någonsin i Göteborg.

Enkelt innebär utvinning av geotermisk energi att vatten pumpas djupt ner i berggrunden, leds genom ett uppsprucket berg och värms upp. Därefter pumpas det varma vattnet upp och används i fjärrvärmenätet. En strategisk förstudie har visat att geotermisk energi skulle kunna vara ett alternativ i Göteborg.

– Vi genomför nu en provborrning ner till en kilometer. Syftet är att mäta temperaturen för att kunna skaffa oss en bild av hur långt vi behöver borra för att nå vår måltemperatur på cirka 120 grader i en framtida fullskalig anläggning. En geotermisk anläggning drivs av enbart el och innebär inga bränsletransporter eller lokala utsläpp. Den kan också placeras där det finns behov av värme, även i en stadsmiljö eftersom det inte behövs någon stor yta för anläggningen, säger Alexandra Angelbratt, projektledare på Göteborg Energi.

Provborrningen sker på kommunal mark i Högsbo. Att borra ett hål en kilometer ner i jorden har aldrig tidigare gjorts i Göteborg. Varje dag hämtas borrproverna av Göteborgs Universitet som genom dessa får en samlad bild av hur berggrunden ser ut. Borrningen sker genom så kallad kärnborrning och genomförs av GEO-gruppen på uppdrag av Göteborg Energi.

– GEO-gruppen ser på sin del av ta uppdrag med stor spänning. Detta är ett av projekten som vi är engagerade i som direkt är till för att förbättra vår miljö och minska koldioxidutsläppen. Det är också tillfredsställande att vi kan hjälpa till i projektet med vår breda och långvariga erfarenhet av borrning och kringarbetena i borrbranschen, säger Mikael Lilja, VD för GEO-gruppen.

Om utfallet från vårens provborrning är positivt planeras för nästa steg i höst – en ny provborrning till två kilometers djup. Platsen för denna borrning är ännu inte bestämd. En fullskalig geotermisk anläggning kommer att kräva ett borrdjup på runt sex kilometer.

Som relatera material till pressmeddelandet finns en film där vi berättar mer om projektet.