Efter beslut i Göteborg Energis och Higabs styrelser är det nu klart att Higab köper det före detta elverket Elyseum, byggt 1908, i centrala Göteborg.

I Göteborg Energis kärnverksamhet ingår inte att äga och förvalta fastigheter. Att ta hand om kulturhistoriskt värdefulla byggnader ligger däremot i linje med Higabs långsiktiga förvaltningsuppdrag. Förutom ett energimuseum i en del av fastigheten har Göteborg Energi ingen verksamhet kvar i Elyseum. Museet kommer tillsvidare att finnas kvar även när huset byter ägare.