22 juni presenterar Kraftkvinnorna sin första jämställdhetsundersökning för energibranschen. Undersökningen granskar 268 bolag i energibranschen i Sverige med hjälp av officiellt publicerad data och statistik. Följande slutsatser har dragits från studien:

Det genomsnittliga svenska energibolaget:
har en styrelseordförande som heter Anders,
har en VD som heter Anders,
har en styrelse som består av 7 män och 2 kvinnor,
har en styrelse med en medelålder på 57 år,
har 75 % män som medarbetare.

Utöver detta har bolagen tilldelats poäng i studien baserat på könsfördelningen i bolaget (1 poäng om det finns 40-60 % kvinnor), könsfördelningen i styrelsen (1 poäng om det finns 40-60 % kvinnor) samt 1 poäng om VD eller styrelseordförande är kvinna. Resultatet av studien visar att:

  • 19 st bolag – däribland ni – kvalar in på Kraftkvinnornas gröna lista med minst 2 poäng inklusive jämställd styrelse.
  • Av bolagen på listan får 5 st bolag maximala 3 poäng och kvalar därmed in på Kraftkvinnornas gröna topplista
    54 % av bolagen i undersökningen får 0 poäng. Av dessa saknar en fjärdedel helt kvinnor i styrelsen.
  • Under lanseringseventet idag välkomnas de 19 bolagen som kvalificerade sig in på årets gröna lista i undersökningen – där ni tillhör ett av bolagen! Först av allt vill vi tacka er för att ni tagit frågorna om jämställdhet på allvar och för att ni är inspiratörer för resten av energibranschen!

”Kraftkvinnorna gör ett jättebra jobb med att påvisa förbättringspotentialen inom energibranschen. Nästa år hoppas vi se en förflyttning i rätt riktning. För GodEl är jämställdhet en självklarhet och något som ligger i linje med vårt starka fokus på hållbarhet.” Kommenterar Maria Erdmann VD på GodEl

Se rapporten även tillgängliggöras i sin helhet på kraftkvinnornas hemsida, www.kraftkvinnorna.se.

 

Kraftkvinnorna är ett ideellt nätverk för kvinnor i energibranschen som grundades 2015 med syftet att öka jämställdhet i energibranschen. Läs mer på www.kraftkvinnorna.se.