Länsstyrelsen Skånes beslut att överklaga mark- och miljödomstolens godkännande av solparken i Svedberga kommer att ytterligare försena tillförseln av ny billig och grön energi i ett krisdrabbat Skåne. European Energy hyser dock goda förhoppningar om ett positivt besked från den högre instansen, mark- och miljööverdomstolen (MÖD).

– Länsstyrelsens agerande är mest beklagligt för alla de elkonsumenter i Skåne som drabbas av höga elpriser och företag som inte kan etablera sig i regionen eller expandera. Den gröna omställningen och klimatkrisen kräver en snabb utbyggnad av solkraften, säger Peter Braun, projektchef för European Energy i Sverige, Norge och Finland.

Mark- och miljödomstolen i Växjö konstaterade i sitt beslut för tre veckor sedan att de skyddsåtgärder och anpassningar som European Energy har föreslagit till skydd för naturmiljön vid Solparken i Svedberga är tillräckliga. Länsstyrelsen Skåne har samma uppfattning, men väljer alltså ändå att överklaga. Nu är det upp till MÖD att avgöra om de ska ge prövningstillstånd i ärendet.

– Vi anser att att det är fullt möjligt att anlägga solparker på jordbruksmark eftersom det är tillfälliga anläggningar som inte skadar marken, tvärtom ökar biodiversiteten och möjliggör fortsatt odling. Ny, fossilfri el i Skåne bör betraktas som ett väsentligt samhällsintresse, säger Peter Braun.

Oavsett vilket beslut mark- och miljödomstolen fattar kommer det troligen att ta ytterligare minst 6–8 månader innan solparken i Svedberga kan börja byggas.

– Solparker är det snabbaste sättet att få ny kraftproduktion på plats och pressa elpriserna. Vi är helt övertygade om att den storskaliga solkraften kommer att få genomslag i Sverige, även om vi nu får vänta ytterligare några månader, säger Peter Braun.