Efter en kylig majinledning steg temperaturerna i hela landet och en extremt kraftig vårflod fyllde vattenmagasinen. Utöver el från vind- och vattenkraft, har även solel kommit att ha en alltmer större andel på den nordiska elmarknaden. Den goda tillgången på fossilfri el och ett mindre behov av uppvärmning har lett till rekordlåga elpriser. 

Under slutet av maj har skillnaderna på elpriset på den nordiska elbörsen Nord Pool varierat markant. Minuspriser har tidigare visats under helger och nätter, men i maj har det även varit minuspriser mitt på dagen. Minuspriser är sällsynt och hör ihop med hur stor del oplanerbar elproduktion som finns tillgänglig.

Mellan 11 och 15 den 28 maj låg spotpriset som lägst på cirka -12 öre/kWh. För första gången någonsin var det minuspriser även i Finland, den 10 maj. Det rörliga elpriset, det vill säga medelspotpriset under en månad, blev för maj 39,02 öre/kWh i elområde 3 (Södra Mellansverige).

– De volatila elpriserna fortsätter och summerar vi maj så var elprisdifferensen 312,14 öre/kWh mellan högsta och lägsta elpriset, vilket är anmärkningsvärt. Men det visar bara ytterligare vikten av att fortsätta ha koll på sin elanvändning. Har du timprisavtal finns det mycket pengar att spara, säger Jonas Stenbeck, privatkundschef Vattenfall Försäljning.

Tillrinningen från vårfloden till de svenska och norska vattenmagasinen blev extremt kraftig efter en viss försening. Trots detta har den hydrologiska balansen försämrats något med anledning av det torra väderläget. Vindkraften har på senare år fått en viktigare roll i det nordiska elsystemet och nu märks även solel allt mer. I Europa är det fortsatt fyllda gaslager och stabila elpriser vilket har en bidragande effekt på terminspriserna i Norden.

–  I dagsläget är det rörliga elpriset lågt, då vi just nu har en låg konsumtion och god tillgång till energi. Även ettårsavtalen har sjunkit och ligger nu på samma nivå som för ett år sedan. Analytiker ser dock en stor osäkerhet inför vilka elpriser vi kommer att se till hösten och vintern, då det fortsatt finns en oro kring energisituationen i Europa. Det kan vara svårt att tänka på höst och kyla när värmen är här. Om du i förväg vill veta vilket elpris du kommer att betala i vinter är fastprisavtal det tryggaste alternativet, säger Jonas Stenbeck.

Maj 2023 (medelspotpris) Maj 2022 (medelspotpris)
Elområde 1, Norra Sverige 27,77 öre/kWh 57,88 öre/kWh
Elområde 2, Norra Mellansverige 27,83 öre/kWh 57,88 öre/kWh
Elområde 3, Södra Mellansverige 39,02 öre/kWh 102,86 öre/kWh
Elområde 4, Södra Sverige 73,50öre/kWh 139,14 öre/kWh