Det nordiska energibolaget Gasum slutförde förvärvet av Linde AG:s LNG- och biogasverksamhet i Sverige och Norge samt Nauticors Marine Bunkering-verksamhet i Tyskland den 30 april 2020. Förvärvet är i linje med Gasums strategi att öka tillväxten inom renare transportlösningar i Norden. I och med förvärvet stärker företaget ytterligare sin kapacitet att tillhandahålla ett brett utbud av gaslösningar för olika kundsegment på flera olika geografiska platser.

”Vi är väldigt nöjda med affären”

Gasum förvärvade vid transaktionen Lindes LNG- och biogasverksamhet, Nauticors Marine Bunkering-verksamhet, cirka 35 anställda, en kundbas och flera tillgångar. Verksamheterna har sammanlagt en årlig omsättning på över 100 miljoner euro. Affären stärker Gasums strategi genom att utveckla den nordiska gasmarknaden och skapa en plattform för ett bredare utbud till kunderna inom sjöfart, industri och vägtransporter. Förvärvet främjar också Gasums tillväxtstrategi för renare transportlösningar på den nordiska marknaden för tunga fordon.

Fotograf: Karl Gabor

”Vi är väldigt nöjda med affären, som är ett viktigt steg för Gasum i uppbyggnaden av det nordiska gasekosystemet och i att svara på kundernas efterfrågan på energilösningar med låga utsläpp. Förvärvet är en del av genomförandet av vår strategi och stärker ytterligare företagets kapacitet att tillhandahålla gaslösningar för olika kundsegment på flera olika geografiska platser. Förvärvet gör det möjligt för Gasum att tillhandahålla och säkra tillgången till en konkurrenskraftig energiform som ger låga utsläpp för att möta behoven hos kunder inom industri, sjöfart och vägtransporter i de nordiska länderna,” säger Gasums vd Johanna Lamminen.

”Vi är säkra på att Gasum kommer att bli en stark ägare som på ett framgångsrikt sätt vidareutvecklar verksamheterna för renare energi, och bunkring inom sjöfarten,” säger Jan Ellringmann, Business President, Linde Region Europe North.

I och med affären överfördes åtskilliga tillgångar till Gasum:

LNG-terminaler i Sverige och Norge
Bunkerfartyget Seagas
Bunkerfartyget Kairos
48 tankstationer för gas i Sverige och Norge
För yterligare information, kontakta:

Johanna Lamminen, Chief Executive Officer, Gasum Oy
(Henna Walker, ledningsassistant, henna.walker@gasum.com)