Den 31a oktober slutförde Gasum förvärvet av samtliga aktier i Skövde Biogas AB från Torran Gas Holding AB. Genom affären kommer Gasum, den ledande aktören inom gassektorn i Norden, att öka volymen på den egenproducerade biogasen i sin portfölj och utöka hela värdekedjan för biogas från anskaffning av råvaror till distribution och användning. Förvärvet innebär att tre anställda överförs till Gasum.

Den 31a oktober slutförde Gasum förvärvet av samtliga aktier i Skövde Biogas AB från Torran Gas Holding AB. Den nyförvärvade bioanläggningen i Skövde har potential att producera upp till 40 GWh biogas med rätt råvaror. Anläggningen i Skövde kommer tillsammans med Gasums biogasanläggningar i Lidköping och Vadsbo (som till 50 % ägs av Gasum) och en planerad anläggning i Götene, göra att Gasum utökar sin produktionskapacitet inom biogas ytterligare. Förvärvet kommer också att göra det möjligt att optimera anskaffningen av råmaterial och distributionen mellan de andra biogasanläggningarna Gasum har i området. Förvärvet innebär att tre anställda överförs till Gasum.

”Affären är i linje med Gasums strategi att öka tillväxten för renare bränslelösningar i hela Norden. Vi är mycket glada över förvärvet, eftersom det gör det möjligt för oss att öka våra egenproducerade biogasvolymer och öka värdet av vår befintliga portfölj av biogasanläggningar”, säger Gasums VD Johanna Lamminen.

Cirkulär ekonomi i industriell skala

Skövdeanläggningen är ett tillskott som kommer att underlätta storskalig biogasproduktion i området. Potentiella leverantörer med stora volymer överflödigt råmaterial behöver en stabil partner som kan ta emot och bearbeta en bred uppsättning och stora kvantiteter av biologiskt nedbrytbart råmaterial.

Gasum kan nu anskaffa råmaterial från platser som tidigare betraktats ligga utanför Gasums upptagningsområde för de lokala biogasanläggningarna. Det kommer att skapa betydande synergieffekter i råvaruanskaffningen. Biogödsel kommer att produceras på anläggningen i Skövde för att sedan distribueras till omgivande gårdar.

Ekologiskt jordbruk är en stor del av jordbruket i området. Genom att producera förnybar biogas kommer Gasum att kunna erbjuda cirkulära lösningar i industriell skala för lantbrukare i närheten.

Biogas kan produceras av olika typer av biologiskt nedbrytbart avfall och är en 100 % förnybar energikälla. När gasen används inom vägtransporter kan den minska koldioxidutsläppen med upp till 90 % jämfört med fossil diesel. Gasum har nu 15 biogasanläggningar i Finland och Sverige, vilket gör företaget till en av de största producenterna av biogas i Norden. Gasum kommer att tillgängliggöra 4 TWh biogas i Norden fram till 2024, genom den egna produktionen och samarbetspartner.