Det nordiska energibolaget Gasum utökar möjligheterna att tanka gas i Sverige och Finland under sommaren 2020. Idag driver Gasum 22 av de totalt 30 tankstationerna med flytande gas för segmentet fjärrtransporter i Norden.

 

Efter sommaren kommer det totalt finnas 25 tankstationer i och med Gasums nya stationer i Ljungby, Helsingborg och Göteborg, samt Lieto i Finland. De nya stationerna är en del av Gasums strategi att expandera nätverket av tankstationer för flytande gas i Finland, Sverige och Norge.

Idag driver Gasum 22 tankstationer i Norden, varav 13 i Sverige. Stationerna förser fjärrtransporter med flytande naturgas (LNG) och förnybar biogas (LBG) med låga utsläpp. Under sommaren kommer ytterligare stationer att öppnas i Ljungby, Helsingborg och Göteborg, samt i Lieto i Finland. Det är nödvändigt att utveckla gasinfrastrukturen för att säkerställa att övergången till renare bränslen går enkelt och smidigt för fjärrtransportsektorn. Gasums växande nätverk svarar på den ökade efterfrågan på renare vägtransporter. Tillsammans med andra operatörers tankstationer kommer det totala antalet stationer för LNG/LBG bli runt 35 stycken i Norden i sommar. Att utveckla stationsnätverket är centralt för att minska utsläppen för fjärrtransportsektorn. Gasums stationsnätverk i Norden består av omkring 100 stationer som betjänar personbilar, bussar, lastbilar och andra fordon med gas.

” Trots de utmanande förhållandena under coronapandemin bygger Gasum fortfarande ut sitt nätverk med tankstationer. Efterfrågan på alternativa bränslen har ökat i otroligt snabb takt i och med att företagen letar efter mer miljövänliga och kostnadseffektiva transportlösningar”, hävdar Mikael Antonsson, Director Traffic, Gasum i Sverige.

Under bränslets livscykel kan flytande naturgas bidra till att minska växthusgasutsläppen med omkring 20 procent jämfört med diesel och att tanka förnybar biogas kan leda till utsläppsminskningar på upp till 90 procent. Eftersom biogas kan använda samma infrastruktur som naturgas är övergången till biogas både enkel och kostnadseffektiv.

För att minska utsläppen inom fjärrtransportsektorn har gas blivit ett allt mer populärt bränslealternativ för tunga fordon i de nordiska länderna. Exempelvis har redan över 1 000 LNG-lastbilar godkänts för att få bidrag från Klimatklivet och Drive LBG:s klimatinvesteringsprogram i Sverige. Det expanderande stationsnätverket med gas spelar en avgörande roll i att tillhandahålla kostnadseffektivt bränsle med låga utsläpp för fjärrtransporter.