I en nationell undersökning bland Sveriges kommuner angav elva kommuner i Västra Götalands län att de har intresse av att välja miljömärkt fjärrvärme om det fanns tillgängligt. I dag erbjuder inget fjärrvärmebolag i länet det. Genom miljömärkt fjärrvärme ställs krav på skogsbruket, att oersättliga nyckelbiotoper bevaras samt att fjärrvärmebolagen gör fondavsättningar till miljöprojekt.

Fjärrvärme som inte är miljömärkt kan ha stor miljöpåverkan om det inte ställts krav på hur skogsbränslet producerats och om det inte ställts krav på garantier för att oersättliga nyckelbiotoper inte skadats. Samtidigt finns en risk att askan från förbränningen av biomassan läggs på deponi istället för att återföras till skogen vilket kan utarma skogarna.

— Genom att välja miljömärkt fjärrvärme ställs krav på att skogsbränslet ska komma från miljöanpassat skogsbruk, bland annat att skyddsvärda skogsområden skyddas från avverkning. I märkningen kräver vi även att askan från förbränningen återförs till skogen för att bibehålla näring, säger Jesper Peterson, enhetschef Bra Miljöval.

I miljömärkningen finns även krav på det ska göras fondavsättningar från försäljningen av all miljömärkt fjärrvärmeenergi.

— De avsättningar som fjärrvärmebolagen gör ska gå till projekt gällande energieffektivisering eller konvertering från fossila till förnybara värmesystem. Det är vi på Bra Miljöval som godkänner utformningen av projekten, förklarar Jesper.

Avfallsförbränningen inom fjärrvärme kan också vara problematisk. Inhemska och importerade sopor förbränns för att generera fjärrvärme vilket både kan leda till minskad återvinning och att aska från fossila råvaror hamnar i naturen.

— Bra Miljöval godkänner enbart fjärrvärme från biomassa och spillvärme från processer som baseras på förnybar energi. Genom sopförbränning missar samhället möjligheten att återvinna en stor mängd sopor samtidigt som det inte går att kontrollera vilka material som förbränns. Dessutom leder det till att askan i regel inte uppfyller krav som tillåter att den kan användas som skogsnäring, säger Jesper.

90 procent av de kommuner som svarade i en nationell undersökning vill ha miljömärkt fjärrvärme. Problemet är att det saknas tillgång. Alldeles för få fjärrvärmebolag erbjuder miljömärkt fjärrvärme.

— Vi tror att det finns fler fjärrvärmebolag som kan miljömärka hela eller delar av sin fjärrvärme för att möta kommunernas efterfrågan och driva utvecklingen till ett mer hållbart energisystem, avslutar Jesper.