Hexicon, en projektutvecklare och teknikleverantör inom flytande vindkraft, är stolta över att meddela att Freja Offshore, ett joint venture med Mainstream Renewable Power, har lämnat in en ansökan om en havsbaserad vindkraftspark i Östersjön vid namn Cirrus på Sveriges sydöstra kust. Med sin potential att leverera 10 TWh per år kan Cirrus förse över två miljoner hushåll eller motsvarande en halv miljon svenska villor med förnybar och kostnadseffektiv energi varje år.

Platsen för Cirrus har noggrant valts ut baserat på regionens energibehov och utformats för att minimera eventuella störningar och sömlöst samexistera med andra viktiga samhällsfunktioner. Särskilt fokus läggs på att tillgodose behoven hos andra nyttjare av havet, som den svenska Försvarsmakten. Med den förväntade ökningen av efterfrågan på el i Sverige, särskilt i söder, kommer vindkraftparken effektivt tillgodose det ökande behovet av el. Genom att öka produktionen av förnybar energi kan Cirrus minska energikostnaderna, skapa fler arbetstillfällen och främja det ekonomiska välståndet i regionen.

”Vi är mycket glada över att kunna meddela att ansökan för Cirrus har lämnats in. Ansökan är ännu en viktig milstolpe i vår strävan att leverera förnybara och ekonomiskt hållbara energilösningar från havsbaserad vindkraft, samtidigt som vi säkerställer minimal social och miljömässig påverkan.” säger Magnus Hallman, VD för Freja Offshore.

Cirrus planeras att bli en havsbaserad vindkraftspark med bottenfasta turbiner,men Freja Offshore kommer även att undersöka möjligheten att använda flytande vindkraftverk för de djupaste sektionerna. Den havsbaserade vindkraftsparken kommer oavsett ligga bortom horisonten och knappt vara synlig under klara väderförhållanden eftersom den kommer att ligga 50 kilometer utanför kustlinjen.

”Det är glädjande att se den enorma potential som Cirrus-projektet har när det gäller att tillhandahålla prisvärd el, skapa arbetstillfällen i regionen och främja våra affärsmål på vår hemmamarknad. Denna utveckling bidrar inte bara till Sveriges omställning till förnybar energi utan stärker också Hexicons position som en ledande aktör inom havsbaserad vindkraft. Vi är stolta över att driva hållbar tillväxt tillsammans med Mainstream Renewable Power och Freja Offshore”, kommenterar Marcus Thor, VD för Hexicon.

Ansökan avser uppförande och drift av vindkraftsparken Cirrus i enlighet med lagen om Sveriges ekonomiska zon (SEZ) och etablering av det interna kabelnätet enligt kontinentalsockellagen. Ansökan är inlämnad till det svenska klimat- och näringsdepartementet. Den svenska regeringen kommer nu att förbereda ansökan och inhämta synpunkter från flera myndigheter i en remissomgång. Hexicon ser fram emot att följa processen och fortsätter att stödja Freja Offshore i dess arbete med att utveckla, bygga och driva flytande vindkraftsparker i Sverige.