Mälarenergi och Northvolt har samarbetat för att ta fram ett nytt batterilager som kan kopplas till det lokala elnätet. Som ett resultat inviger vi nu Northvolts första publika batterilager! Det första i sitt slag i Mälarenergis elnät, anslutet till laddinfrastruktur för elbilar på Rocklunda i samarbete med Rocklunda fastigheter.

Välkommen att bevaka invigningen av det nya batterilagret på Rocklunda och intervjua företrädare för Mälarenergi, Northvolt och Rocklunda Fastigheter.

Laddstationen vid Rocklunda i Västerås är först ut att få en ny typ av batterilager som kan jämna ut effekttoppar i elnätet vid elbilsladdning. Det första i sitt slag i Mälarenergis elnät och Northvolts första publika batterilager, som i samarbete med Rocklunda fastigheter installeras i Västerås.

Batterilagret medfinansieras av Energimyndigheten och är en av pusselbitarna som behövs när vi bygger en hållbar framtid. En framtid där vi måste kunna hantera väderberoende, småskalig och lokal energiproduktion samtidigt som vi använder allt mer el i vårt samhälle.

Tid och dag: kl. 14-15 tisdagen den 3 november

Plats: Rocklunda