Fortum och MIT (Massachusetts Institute of Technology) har inlett ett 3-årigt samarbete för att skapa en öppen plattform för teknisk-ekonomisk modellering av små, modulära reaktorprojekt (SMR). Förhoppningen är att projektet kommer att leda till större förståelse för SMR-projekt och deras egenskaper.

Inom industrin har SMR inneburit många innovationer inom tillverkning, konstruktion men också geografisk placering. Att skapa en djupare förståelse för dessa och komma fram till vilka som är viktigast att koncentrera sig på är avgörande för att kunna säkerställa att de kan genomföras framgångsrikt.

”Vi ser fram mot att starta detta SMR-samarbetsprojekt med MIT. De har gjort ett omfattande arbete med att t.ex. identifiera de kostnadsdrivande faktorerna för nya kärnkraftverk. Detta är ett utmärkt tillfälle för våra kärnkraftsexperter på Fortum och forskarna på MIT att lära av varandra”, säger Konsta Värri, projektledare på Fortum.

”Vi hoppas att vi med ett öppet modelleringsverktyg driver kärnkraftssektorn framåt och tar den ytterligare ett steg närmare mot att realisera SMR”, fortsätter Värri.”SMR har potentialen att minska risken för kostnadsöverdrag på grund av dess mindre och enklare design. Men att enbart minska riskerna räcker inte, de måste också som utgångspunkt ha konkurrenskraftiga kostnader för att kunna möta marknadens behov. Vi hoppas kunna klarlägga förhållandet mellan risk och kostnader inom vårt multidisciplinära team”, säger Koroush Shirvan, forskningsledare på MIT. Projektet kommer att drivas i samarbete mellan forskare inom kärnkraftsvetenskap och teknik samt anläggnings- och miljöavdelningarna på MIT.