Under december månad kommer Göta Energi, som en del av Fortumkoncernen sedan 2017, att genomgå en integrationsprocess med Fortums elhandel under ett gemensamt varumärke, Fortum. Syftet med denna strategiska sammanslagning är att dra nytta av det bästa från båda företagen och på så sätt fortsätta att utveckla och förbättra erbjudandet till kunderna i en energimarknad som har blivit alltmer präglad av stora elprissvängningar och ökad osäkerhet.

Karin Hallberg, chef för Fortums elhandel i Sverige, understryker vikten av denna integration och dess fördelar för kunderna: ”Genom att integrera våra verksamheter och samlas under ett varumärke skapar vi synergier som inte bara gör det möjligt för oss att behålla vår nuvarande servicenivå och erbjudanden, utan även ger oss möjlighet att investera ytterligare i digitala verktyg och tjänster som hjälper våra kunder att effektivisera sin elanvändning och hantera den ökade prisvolatiliteten.”

Denna sammanslagning kommer som svar på de betydande förändringar som pågår inom energisystemet och på elmarknaden. Ökad volatilitet i både produktion och priser samt minskad förutsägbarhet har blivit de nya normerna. Fortums nya strategi riktar sig mot att bättre kunna stödja sina kunder i denna utmanande miljö.

Det är viktigt att notera att kunder från både Göta Energi och Fortum kommer att behålla sina avtal med samma villkor som tidigare. Fredrik Landahl, chef för Göta Energi, betonar den sömlösa övergången för Göta Energis kunder och försäkrar att ”kunderna behåller sina elavtal de har idag och de kommer även att kunna följa och minska sin elanvändning med appen Mitt Fortum. Överföringen sker dessutom helt automatiskt, utan att Göta Energis kunder behöver göra något.”

Fortum, med över 2 miljoner kunder i Norge, Sverige och Finland, befäster sin position som en av Sveriges ledande leverantörer av energilösningar till hushåll och företag genom denna integrationsprocess och strävar mot att förse kunderna med ännu bättre tjänster i den snabbt föränderliga energimarknaden.