Ny statistik från Energimyndigheten visar att leveranser av flytande fordonsgas ökade med 75 procent under 2023.

I samarbete med Statistiska centralbyrån har Energimyndigheten publicerat ny officiell statistik över leveranser av fordonsgas i Sverige.

Fordonsgasstatisken omfattar både fordonsgas (komprimerad) och flytande fordonsgas. Leveranserna av fordonsgas har varit stabila under de senaste åren och visar en minskning med 2 procent under 2023. Inblandningen av biobränslen har ökat under det senaste decenniet och sedan 2020 består fordonsgasen till 96 procent av biogas.

Leverans av fordonsgas

Klicka på grafen för att förstora den.

Stor ökning av flytande fordonsgas

Det har skett stora ökningar från år till år och den totala årliga leveransen är nu fem gånger större än 2020. Andelen flytande förnybar fordonsgas (LBG) har varit mindre stabil och var 79 procent under 2023.

Leverans av flytande fordonsgas.svg

Klicka på grafen för att förstora den.