Efter flera år av stadig ökning av andelen biogas i det svenska stamnätet för gas är det första halvåret 2020 inget undantag. Andelen uppgår till 28,6% och är en positiv utveckling jämfört med 2019 års mätning (23,4% över året).

Biogasen är en viktig komponent i energiomställningen och bidrar också med andra samhällsnyttor. De sex första månaderna under 2020 visar en stabil ökning av andelen biogas i stamnätet, som ägs av Nordion Energi.

– Utvecklingen pekar på att allt fler väljer gröna energikällor. Gasnätet är en viktig del i Sveriges energiomställning och är det effektivaste sättet att transportera förnybar gas, säger Saila Horttanainen, chef Kommunikation och Hållbarhet på Nordion Energi. – Vi hoppas nu att de presenterade förslagen från Gasmarknadsutredningen kommer genomföras och bidra till att fler företag och industrier väljer biogas som ett led i att uppnå sina klimatmål.

Sedan mätningarna startade år 2016 har efterfrågan på biogas ökat stadigt. Andelen biogas ökar inte bara i stamnätet utan också i hela det västsvenska gasnätet (stamnätet samt distributionsnäten). 2019 var andelen biogas i det västsvenska nätet 26,2 % och för det första halvåret 2020 är den 32,2%. En utveckling som visar att biogasen är en viktig energikälla för flera aktörer i södra och västra Sverige.