Den 1 december öppnade en helt ny marknad för effektflexibilitet i Stockholmsregionen, via sthlmflex projektet. Nu, när det blivit rejält kallt, genomförs de första köpen av flexibilitetstjänster för att avlasta elnätet. Totalt avropades 353 MWh (i Stockholm Syd och Stockholm Nord) av Vattenfall Eldistribution för söndag och måndag. Totalt avropades tre olika flexibilitetsleverantörer, ett energibolag, en fastighetsägare och en aggregator. Flexibilitet levererades 15-21 på söndagen och 08-10 samt 17-19 på måndagen.

Forskningsprojektet sthlmflex bidrar till ett modernt och dynamiskt energisystem där fler aktörer kan vara med och lösa den kapacitetsbrist som finns i Stockholmsregionens elnät. I den traditionella elhandeln finns elproducent och elhandlare. På en marknadsplats för effektflexibilitet får elanvändare, elproducenter, företag och hushåll, alla en möjlighet att erbjuda effektflexibilitet mot ersättning. På så sätt kan effekt frigöras när elanvändningen slår i taket, till exempel under kalla vinterdagar.

  • Det här projektet är unikt ur flera aspekter, inte minst för det nära samarbetet mellan nätägarna och det stora deltagandet från industrier och fastighetsägare. Den nya marknaden är öppen för nya aktörer att delta i och ger prissignaler för flexibilitet med elanvändningen. Sthlmflex är ett viktigt inslag för att minska den ansträngda situationen med kapacitetsbrist i regionens elnät, säger Yvonne Ruwaida, affärsstrateg på Vattenfall Eldistribution.
  • Vid köpet av flexibilitetstjänster genomfördes också för första gången en abonnemangsväxling mellan två regionnät. Ellevio sänkte sitt abonnemang och Vattenfall Eldistribution fick höjda abonnemang när flexibilitetstjänster levererades på den gemensamma marknaden i Stockholmsregionen, avslutar Ruwaida.
  • Det som är speciellt med sthlmflex är att Vattenfall Eldistribution och Ellevio handlar flexibilitet i varandras områden, i samspel med Svenska kraftnät. På marknaden jämförs priset på flexibilitetstjänster mellan både Ellevios och Vattenfall Eldistributions nätområden och även med priset på effekt från Svenska kraftnät, till den mån detta finns tillgängligt. NODES marknadsplats gör det lättare för köparna att ta den åtgärd som är mest kostnadseffektiv och bidrar till att omställningen till ett modernt grönt energisystem sker till en så låg kostnad som möjligt, säger Sofia Eng, Projektledare på NODES.