I Nederländerna bygger Vattenfall just en hybridkraftpark – Haringvliet Zuid – som blir en effektiv kombination av vindkraftverk, solpaneler och batterier.

När Haringvliet Zuid väl är färdig kommer den att bestå av sex vindkraftverk, 115 000 solpaneler och tolv fraktcontainrar med batterier.

Vindkraftverken står redan färdiga, solpanelerna började byggas i juni och batterierna undergår just nu testning på annan plats och ska vara leveransklara i augusti. Kraftparken kommer att producera förnybar el som motsvarar årsförbrukningen för 39 000 hushåll.

Vindkraft, solkraft och batterilagring
– Vind och sol är en väldigt bra kombination när det gäller elproduktion. Vindkraften ger som mest energi under de mörka vintermånaderna då solkraften inte ger så mycket, och solkraftens bästa tid är sommaren när vindkraften är mindre produktiv. Genom att de två kraftslagen delar på en enda nätanslutning kan vi utnyttja hela anslutningens kapacitet på ett mycket bättre sätt under hela året, och det innebär att hybridparkens totala produktion kan ökas trots att vi inte investerar mer i själva nätanslutningen. Batterianläggningen hjälper till att bevara balansen i systemet genom att reglera frekvensen och lagra överskottsel, säger Ross Williams, projektledare vid hybridkraftparken Haringvliet Zuid.

Haringvliet-projektet är speciellt eftersom det är det första av sitt slag hos Vattenfall. Det är inriktat på att maximera användningen av förnybar energi, sänka kostnaderna och påverka miljön så lite som möjligt genom att optimera den synergi som uppstår när olika teknikslag kombineras.

Corona försenade vindkraftverksbygget

Energy-park-Haringvliet-1.jpg

Arbetet med att uppföra de sex vindkraftverken i kraftparken Haringvliet Zuid inleddes i februari 2020 och tog två månader berättar platschefen Leon de Graaf:

– Det var regnigt och blåsigt i vintras. Sedan kom coronavirusutbrottet som fördröjde arbetet. I vanliga fall har vi team på tre eller fyra personer som ansluter kablarna. På grund av reglerna om distansering kunde vi nu bara ha två personer i taget på plats. Vi fick bättre väder i april och då kunde vi öka takten för att till slut begränsa förseningarna. Vindkraftverken håller just nu på att testas och optimeras innan de tas i drift.

Kvalitetskontroll av solpaneler och parkutformning

JLOUSBERG.jpg
I början av maj 2020 slogs de första pålarna för solpanelerna ned i marken. När solpanelerna tas i drift kommer de på egen hand att producera tillräckligt med el för att försörja 12 000 nederländska hushåll.

Hermen Visser, solkraftsparkens byggledare:

– Vi genomför alltid en omfattande kvalitetskontroll av den första uppsättningen paneler och ser till att installationen uppfyller våra krav och att panelerna har installerats på rätt sätt. Vi kan inte fortsätta förrän vi har genomfört de här kontrollerna. Vi kommer att arbeta fram till i oktober med att färdigställa resterande solpaneler.

När Haringvliet Zuid utformades lades stor vikt vid synpunkter från närboende och man beaktade hur de som cyklar och vandrar i området upplever platsen: de fick komma med förslag på hur en cykelväg och utsiktsplats skulle utformas, och solpanelerna får vara högst en och en halv meter höga så att alla som passerar kan se över dem. För ögonblicket håller Vattenfall på att bygga ett antal bikupor i området.

Batterier för balansering och lagring
Underleverantören Alfen håller just nu på att förbereda ett dussin fraktcontainrar på sin fabrik som ska innehålla 288 BMW-batterier och nödvändig kringutrustning. Detta är samma typ av batterier som används i elbilen BMW i3. Totalt är energilagret på 12 MW.

– Alla batterier och tillhörande utrustning installeras i containrarna på fabriken så att så lite arbete som möjligt behöver utföras på plats. Batterierna testades i början av juni, och det är tänkt att containrarna ska fraktas till parken under sommaren, säger Daan Terpstra, teamledare för Vattenfalls batteriprojekt.

Det ska också finnas en transformatorstation för batterierna i kraftparken som kopplar samman alla system och hela energilagringssystemet med resten av kraftparken.

– Så snart alla containrar och transformatorstationen har satts på plats och anslutits till kraftparkens egen transformatorstation kommer en andra testkörningsperiod att genomföras, nu på byggplatsen, säger Daan Terpstra.

Projektledaren Ross Williams tillägger:

– När Haringvliet Zuid-parken tas i drift 2021 kommer den att vara mycket viktig för att Vattenfall ska kunna nå sitt mål om att göra det möjligt att leva fossilfritt inom en generation. Jag är övertygad om att vi kommer att få se många fler parker som Haringvliet på alla våra marknader i framtiden.

Om solpanelerna

 • 115 000 solpaneler på totalt 38 MW
 • 1 800 ton stål
 • 5 transformatorer
 • 40 hektar mark

Om vindkraftverken

 • 6 vindkraftverk på totalt 22 MW
 • 60 meter långa vingar som väger 12 ton per styck
 • 150 meters vingspetshöjd
 • Fundamentet för ett vindkraftverk har en diameter på 17 meter
 • Om batterierna
 • 12 fraktcontainrar
 • 288 BMW-batterier
 • 12 MW lagring