Inom ramen för ett FoU-projekt har Svenska kraftnät låtit utreda om energilager kan användas för att öka överföringskapaciteten i transmissionsnätet. Nu är forskningsrapporten klar och den visar på att energilager i form av batterier kan hjälpa till i vissa specifika situationer.

Rapporten Energilager för ökad överföringskapacitet har tagits fram av teknikkonsultbolaget DNV på uppdrag av Svenska kraftnät. Syftet var att utreda hur energilager kan bidra till att öka överföringskapaciteten och nyttjandegraden i det svenska transmissionsnätet.

– Vi ville granska vilka möjligheterna är att göra insatser för förbättrad överföringskapacitet som inte tar lika lång tid som att bygga nya ledningar, säger Anna Guldbrand, som tillsammans med Ellika Wik varit mottagare av rapporten och medlemmar i projektets interna referensgrupp inom Svenska kraftnät.

I rapporten går författarna igenom olika typer av energilager, där litium-jonbatterier bedöms vara den bästa lösningen för att bidra till ökad överföringskapacitet. Batterierna skulle kunna fungera som en form av reserver, som griper in vid vissa specifika typer av fel inom transmissionsnätet. Bäst skulle utväxlingen på en investering i batteriteknik dock bli ihop med andra tekniker som för närvarande också utreds.

Den här rapporten ska inte förväxlas med den rapport med rubriken Lagring av el som Svenska kraftnät lämnade in till regeringen för ett par veckor sedan. Den rapporten gjorde en bred omvärldsanalys utifrån ett regeringsuppdrag. Här handlar det om ett smalare och spetsigare syfte: energilager specifikt för att öka överföringskapaciteten i transmissionsnätet.

Länk till rapporten: Energilager för ökad överföringskapacitet (.pdf)