Dansk design ska i detta nya forskningsprojekt bidra till en smartare, självgående och solcellsdriven stad. Om projektet visar sig vara framgångsrikt kan det integreras i städer världen över och gynna miljön genom att minska CO2-utsläpp och undvika produktionen av ett enormt antal batterier. Samtidigt kan det leda till att smart stadsplanering som exempelvis terrorsäkring alltid är i drift.

Tänk dig en värld där städernas papperskorgar, cykelparkeringar och lampor hela tiden kommunicerar och samlar in data med syftet att förenkla arbetsflöden och förbättra livet för stadens invånare. Det är inte många som vet om det, men den här teknologin är redan tillgänglig i hög utsträckning, men nu ska den smarta stadsinredningen drivas av solceller, helt utan miljöfarliga batterier.

Det är det danska designföretaget out-sider som är ansvarigt för forskningsprojektet som ska löpa i två år och bidra till att göra den smarta staden grönare och mer flexibel. Projektet kan genomföras tack vare stöd från Dansk Energi, och forskningen bedrivs i samarbete med bland annat DTU (Danmarks Tekniske Universitet).

På DTU ser man stora möjligheter i projektet, för även om det redan nu finns en stor mängd smart stadsinredning så är den i nuläget beroende av antingen batterier eller stationära strömkällor, vilket är problematiskt på flera sätt, förklarar Peter Poulsen som är teknisk projektledare och specialistkonsult på DTU:s institution för fotonik:

– Idag är många av de smarta enheterna beroende av batterier, och det innebär ju att kraftkällan kan ta slut. Det kräver att man måste kontrollera om de har ström och hur länge den räcker. Dessutom måste man lägga resurser på att byta batterier. Och det är ju ingen nyhet att batteriproduktionen inte är särskilt hållbar. Genom att koppla ihop stadsinredningen till ström från solceller kan man skapa en sorts evighetsmaskin som kan köras oavbrutet utan att lämna efter sig förbrukade batterier.

Det nyuppstartade projektet går kort sagt ut på att göra olika typer av stadsinredning smart genom att koppla upp dem till internet så att de kan skicka enkel kommunikation till en kontrollpanel. Ny teknik gör det möjligt att driva den smarta stadsinredningen på en mycket liten mängd ström som solceller kan producera – året runt.

Hos out-sider har man också stora förväntningar på projektet eftersom solcellerna möjliggör provisoriska installationer, och detta skapar ett mer flexibelt stadsrum enligt Ib Morgensen, administrativ chef på out-sider:

– Vi kan ta några av våra cykelparkeringar som exempel. Man kan man förställa sig att de registrerar hur länge cyklarna har stått på samma plats, istället för att en anställd ska gå ut och märka upp dem och sedan utvärdera om de blivit övergivna och bör tas bort. En annan produkt fungerar som både cykelparkering och terrorsäkring. Här kan man tänka sig att cykelstället ger ifrån sig ett alarm om den blir påkörd eller om hör ljud av skott.Det gör vår stad både smartare, snyggare och säkrare. Och det är också kostnadseffektivt i relation till de resurser som varje år läggs på liknande satsningar, tillägger han.

Är “Smart City” mer än bara ett buzzword?
Begreppet smart city har använts lite godtyckligt, och varenda kommun med självrespekt har ansträngt sig för att göra sin stad smartare, men enligt Peter Poulsen handlar det också om att skapa rätt lösningar, för även om tekniken medför många möjligheter måste lösningarna också vara användbara och lönsamma.

– Det pratas otroligt mycket om smarta städer och IoT, och vi ser mängder av lösningar på mer eller mindre existerande problem. Nya tekniker skapar nya möjligheter, men det är ju också viktigt att de faktiskt skapar värde för stadslivet. Om vi kan bli kvitt batterier i staden så är det ju någonting som verkligen skapar värde för den enskilda produkten, klimatet och den löpande driften, förklarar han.

Hos out-sider är man också säker på att det i mindre grad handlar om vad som är möjligt och mer om vad som faktiskt behövs. Det viktiga för Ib Morgensen är därför den rätta kombinationen av design och funktion, för enligt honom finns det stora exportmöjligheter för Danmark.

– Vi tror att den framgångsrika framtiden inom utveckling av städerna i världen tillhör dem som kan kombinera bra design med smart teknik. Och det är ju självklart att teknik ska ge nytta för dem som använder den. Därför är jag säker på att vi är helt rätt ute när vi insisterar på att göra framtidens teknik hållbar genom att göra solceller till den dominerande energiformen för IoT istället för batterier, berättar vd:n. – Projektet har stor potential eftersom världens alla städer hela tiden letar efter lösningar som kan göra deras städer grönare och mindre resurskrävande.

Forskningsprojektet är ett samarbete mellan DTU Fotonik och företagen out-sider, Nordic Firefly och Presto Engineering Denmark. Projektet har fått stöd genom initiativet ELFORSK, forsknings- och utvecklingsprogrammet som drivs av Dansk Energi. ELFORSK delar varje år ut 25 miljoner danska kronor som ska stödja den gröna omställningen.