Tankstationen med biogas i Vetlanda är nu invigd och med den nya tankstationen kan Jönköpings län säkerställa en mycket god leveranskapacitet av biogas i regionen. Något som är en förutsättning för att klara biogasöverenskommelsen som samtliga kommuner i Jönköpings län ingått. Nu kan all kollektivtrafik och länsbussar samt företag och privat bilister enkelt få tillgång till biogas med FordonsGas 8 stationer i länet.

– Biogas är ett förnyelsebart drivmedel som vi produceras lokalt i Sverige. Det gör att det här alternativet är en mycket viktig del i arbetet att skapa hållbara transporter i Sverige där vi inte behöver förlita oss till en världsmarknad av exempelvis råolja. Många kommuner arbetar nu hårt för att hitta hållbara drivmedel så som biogas och el, vilket gör att vi arbetar hårt för att kunna öppna så många tankstationer som möjligt för att möta efterfrågan. För bussar i kollektivtrafik och lastbilar för gods är biogasen ett mycket bra alternativ för hållbarare transporter, säger Peter Maksinen vd på FordonsGas Sverige.

Det var många som ville delta i firandet vid invigningen av Vetlandas tankstation. Kommunens ordförande i Vetlanda, Henrik Tvarnö, var en av dem som gladde sig över att Vetlanda nu kan erbjuda förnybar biogas. Även producenten Biond med en produktionsanläggning i Sävsjö, som tillhandahåller stora delar av biogasen till tre av FordonsGas tankstationer i regionen, deltog och berättade om framtidens drivmedel.

– Vi är mycket glada över att vara delaktiga i den satsning på biogas som görs gemensamt av privata och offentliga aktörer i länet och som visar tydligt på vilken miljö- och samhällsnytta biogasen kan ha lokalt, regionalt och globalt. Bionds del i satsningen är ökad produktion tack vare en ökad efterfrågan på marknaden från regionbusstrafiken. För att kunna öka produktionen investerar vi 6 miljoner kronor, varav 45 procent kommer från Klimatklivet, i ökad distributionskapacitet och vi kommer dessutom att nyanställa personal på vår anläggning. Den ökade produktionen medför också ett ökat behov av lokala entreprenörer, säger Åsa Yhlen platschef för anläggningen i Sävsjö.