elmätare, el, elektrisk

Öresundskraft höjer fjärrvärmepriset i Helsingborg och Ängelholm med 5 procent under 2024. Inflation och en orolig bränslemarknad ligger till grund. Höjningen är densamma för både näringsidkare och privatkunder och ligger inom åtagandet för Prisdialogen.

945 kr/år. Så mycket ökar fjärrvärmekostnaden för en genomsnittlig villakund som använder ca 20 000 kWh fjärrvärme per år.

– Fjärrvärme är en trygg och stabil värmekälla. Kostnadsmässigt så har prislappen på fjärrvärme bara ökat med någon procent per år sedan 2012. Som leverantör gör vi allt vi kan för att det ska förbli så och begränsar nödvändiga höjningar i mesta möjliga mån. Trots en orolig tid med krig, höga räntor, hög inflation och höga bränslekostnader har vi lyckats hålla prisåtagandet. Det säger Daniel Kipowski, försäljningschef på Öresundskraft.

– Utöver inflationen är det särskilt bränslekostnaden som stökar till det på marknaden. Det minskade utbudet har skapat konkurrens om bränslet i hela Europa och det påverkar priset på fjärrvärme. Våra ordinarie kostnader har också ökat, inte minst kostnaderna för att underhålla våra anläggningar i Helsingborg och Ängelholm. Allt detta påverkar fjärrvärmepriset.

Baserat på rådande omvärldsfaktorer så blir den nya indikationen för 2025 en prisökning på mellan 2-8 procent. 2026 tror vi just nu på en prisökning på mellan 2-5 procent.

– Vi gör naturligtvis vad vi kan för att hålla nere priset men vi vill ändå vara transparanta med hur vi bedömer prisutvecklingen baserat på de marknadsvillkor och omvärldsfaktorer vi ser just nu, avslutar Daniel Kipowski.