Med tanke på klimatet deltar Familjebostäder i allmännyttans klimatinitiativ

På Familjebostäder arbetar vi hela tiden med att minska vår klimatpåverkan. En del i arbetet innebär att vi deltar i allmännyttans klimatinitiativ med mål att reducera energianvändningen med trettio procent fram till 2030 jämfört med år 2007 plus att vi ska bli fossilfria senast 2030.

Genom att delta i klimatinitiativet som ett gemensamt upprop för att minska utsläppen av växthusgaser gör vi skillnad tillsammans med andra bostadsbolag i hela landet. På Familjebostäder tänker vi på miljön både i det stora med att fånga solenergi och i det lilla med textilåtervinning i tvättstugorna.

– För att lyckas så bra som möjligt och för att så många som möjligt ska kunna bidra vill vi involvera både personal och våra hyresgäster på olika sätt. Vi arbetar bland annat med att minska effekttoppar, välja förnybar energi, ställa krav på leverantörer och erbjuder lådcykelpool och bilpooler för våra hyresgäster, berättar Senir Jalovicic, projektledare för klimatinitiativet på Familjebostäder.

– Personalen använder bilpooler med elbilar, tjänstecyklar, kollektivtrafik och Skype-möten i tjänsten för att minska vårt eget klimatavtryck.

Under 2019 installerade vi ytterligare 289 kW solceller i enlighet med det koncerngemensamma uppdraget att bygga solceller på våra tak. Vi har nya solceller på taken på Donsö, i Kungsladugård och i Bergsjön.

Fler hyresgäster hos Familjebostäder har fått möjlighet till fastighetsnära insamling av textilier i behållare i tvättstugan genom ett samarbete med Björkåfrihet. Att textilierna får nytt liv innebär en vinst för miljön och spar samtidigt på jordens resurser som vatten och energi. Dessutom minskas kemikalieanvändningen. Under 2019 samlades drygt 61 ton textil in i våra områden, vilket motsvarar fler än 300 000 t-shirts.

Med tanke på klimatet arbetar vi med följande fokusområden just nu:
Energieffektivisering
Fossilfrihet
Effekttoppar och förnybar energi
Krav på leverantörer
Klimatsmart boende
Innovation