Familjebostäder växlar upp satsningen på förnybar energi. Fram till år 2023 ökar vi till 9 000 kvadratmeter solceller på våra tak. Nu testar vi batterilager för att använda mer av den solenergi vi producerar.

Familjebostäder har minskat sin klimatpåverkan med 40 procent på tio år. Vi siktar på att minska med ytterligare 10 procent till år 2023. Det innebär främst två större satsningar – att minska vår energianvändning och producera mer förnybar energi med bland annat solceller.

Solcellssatsning i framkant
Idag har omkring 25 av Familjebostäders fastigheter solceller, som täcker en yta på 6 000 kvadratmeter. Fram till 2023 ökar vi till 9 000 kvadratmeter solceller, som beräknas generera drygt 1 000 000 kWh solel varje år.

– Vi satsar stort på förnybar energi och utökar solcellersytan med femtio procent på några år. Det är en viktig del i vårt mål att bli klimatneutrala, säger miljöchef Helena Ulfsparre.

Batterilager ökar egen solenergi
När vi bygger nya hus planerar vi för att minst 20 procent av fastighetens elbehov ska komma från solceller. När solen lyser som mest och solcellerna producerar mycket solel uppstår ibland ett överskott som säljs till elnätet. Målet är att kunna lagra solel och använda överskottet direkt i fastigheterna. I Familjebostäders nybyggda fastigheter i Årsta och Svedmyra har vi testat att använda batterilagring.

– Med batterilager kan vi halvera solelöverskottet så att mer solel går tillbaka till fastigheten. För att det ska vara en effektiv och lönsam lösning för oss behöver batterierna bli mer driftsäkra och investeringen halveras, säger Helena Ulfsparre.

Mer solenergi med jämn energifördelning
Förutom att lagra solenergi kan batterilager användas till att kapa effekttoppar i elnätet. Batteriet fördelar elförbrukningen jämnt under dygnet. Det innebär att en större del av den lagrade solenergin kan användas istället för att köpa el från elnätet. Metoden testades i Årsta och Svedmyra med gott resultat.

– Att kapa effekttoppar med hjälp av batterilager var den mest lönsamma lösningen, men vi tittar också på fler sätt att sänka energianvändningen i våra fastigheter. Nu utvecklar vi metoder för att återvinna värme från varmvatten och styra energi och effekt genom AI och ny teknik, säger Helena Ulfsparre.