Elpriset förväntas sjunka dramatiskt i höst och landa på omkring 65 öre per kWh under det fjärde kvartalet, vilket är en minskning med cirka 60 procent jämfört med föregående år. Denna nedgång i priset kan tillskrivas det överflöd av sommarens nederbörd, som motsvarar två kärnkraftverks årliga elproduktion. Regnet har positivt påverkat den hydrologiska balansen och skapat bättre förutsättningar för vintern, enligt elbolaget Bixias senaste elprisprognos.

Sedan juli i år har det fallit 20 TWh mer regn i Norden än vad som är normalt för säsongen, och ovädret Hans bidrog med hälften av denna nederbörd. Under två dagar i augusti föll det lika mycket regn som ett helt kärnkraftverk, Oskarshamn, producerar på ett helt år. Tillsammans med den låga elanvändningen som är typisk för sommaren har detta resulterat i de lägsta elpriserna sedan våren 2021.

Elpriset sjönk till 41 öre per kWh i juli, jämfört med föregående års 99 öre per kWh. I augusti kostade elen endast 34 öre per kWh i det nationella elsystemet, vilket är en sjättedel av priset från föregående år som låg på 2,35 kronor per kWh. I södra Sverige låg elpriset över 3 kronor per kWh för ett år sedan. Dessutom kommer sommarens regn att påverka elpriserna under hösten och vintern.

Johan Sigvardsson, elprisanalytiker på Bixia, kommenterar detta: ”Sommarens stora nederbörd har skapat mycket bättre förutsättningar för resten av året. Möjligheten för vattenkraften att producera betydligt mer el än föregående år, när elanvändningen ökar på hösten, har skapat stabilitet på marknaden. Prognosen visar på en minskning med hela 60 procent i elpriset under det fjärde kvartalet jämfört med föregående år.”

Elpriset i det nationella elsystemet förväntas vara ungefär 65 öre per kWh mellan oktober och december, vilket är en betydande nedgång från föregående års 1,50 kronor per kWh. Priset förväntas vara något lägre i norra och mellersta Sverige och något högre i södra Sverige.

Nordens hydrologiska balans har förbättrats med 23 TWh sedan början av juli, från ett underskott på 10 TWh till ett överskott på 13 TWh. Samtidigt har gaslagerinnehållet inom EU nått över målet på 90 procent, som skulle nås före den första november.

Ökad produktion av förnybar energi i Europa och bättre produktionskapacitet inom den franska kärnkraften har också bidragit till den positiva utvecklingen. Trenden med minskad gas- och elförbrukning har fortsatt, och om detta håller i sig kommer det att leda till generellt lägre elpriser. Vattenmängderna har återigen blivit en viktig faktor som påverkar de nordiska elpriserna, något som inte var lika tydligt de senaste två åren.

Johan Sigvardsson avslutar med att säga: ”Alla de faktorer som skapade oro förra året har nu vänt till det bättre. De tyska elpriserna är markant lägre tack vare höga gasnivåer, och den hydrologiska balansen i hela Europa är betydligt bättre. Just nu ser det ut som om elpriserna i vinter kommer att vara betydligt lägre än föregående år, även om det fortfarande finns osäkerheter kring hur kall vintern blir och hur mycket resurser som kommer att krävas. Det kan temporärt uppstå högre priser, men de kommer inte vara lika långvariga som förra året.”

 

Rapport från Bixia