EU-kommissionen har planer på att döda produktionen av nya diesel- och bensinbilar när EURO 7-standarden införs 2025.

Gränsvärdena för föroreningar enligt Euro 7 är utformade på ett sätt så att nästan inga utsläpp får förekomma på ett fordon. Om detta blir verklighet redan 2025 är målet från EU-kommissionen att påskynda utrotningen av förbränningsmotorn i rasande fart.
Den tyska fordonsindustrin har deklarerat att de accepterar klimatskyddets utmaning om ”EU:s Green Deal” – där målet är klimatneutral rörlighet senast 2050 – i linje med Paris-avtalet.

”Målet ska nås med hjälp av Innovationer och ny teknik där en konkret genomförandeplan utarbetats för att nå målen ännu snabbare ”, så lyder ett pressmeddelande från presidenten för föreningen för den tyska bilindustrin, Hildegard Müller, från den 28:e Oktober. Trots detta fortsätter EU-kommissionen ännu mer ivrigt att försöka utrota förbränningsmotorn då gränsvärdena måste sjunka drastiskt enligt nya Euro 7-utsläppsstandarden.

Enligt förslag vill EU-kommissionen inte längre använda koldioxidutsläppen för hela fordonsflottan som riktmärke utan avser strama åt utsläppen av föroreningar för varje enskild fordonsmodell. Gränsvärdena för föroreningar enligt Euro 7 är utformade på ett sätt så att nästan inga utsläpp får förekomma på ett fordon. Om detta blir verklighet redan 2025 är målet från EU-kommissionen att påskynda utrotningen av förbränningsmotorn i rasande fart.

Det är inte bara inom bilindustrin som man är upprörda över EU-kommissionens planer, utan detta drabbar även alla människor som är beroende av den fria rörligheten och som helt enkelt inte har något möjlighet att bruka en elbil av olika skäl. EU-kommissionens planer är skrämmande för tillverkare, leverantörer och anställda inom dem europeiska bilindustrin och kallas för ren industripolitik. Målet är att sätta stopp för förbränningsmotorn genom införandet av Euro 7 så att den batterielektriska bilen blir den enda möjliga tekniken från mitten av decenniet.

Kommissionens försvar till förslaget är att de är främst intresserade av att uppnå det politiska målet ”utsläppsfri mobilitet”. Den tyska bilindustrin förutspår dock att detta kommer få förödande ekonomiska konsekvenser och påtalar att kommissionens ordförande Ursula von der Leyen måste minska sin vice presidents miljö-radikala inflytande och stoppa detta.

Centralförbundet för den tyska bilindustrins (ZDK) president Jürgen Karpinski säger att detta är fel väg att gå och kritiserar EU-kommissionens ”Green Deal” som ouppnåeligt vad gäller utsläppsvärden. Enligt ZDK måste fordon med klimatneutrala förbränningsmotorer också ha en framtid ur bilägarens synvinkel.

ZDK efterlyser en holistisk europeisk strategi för klimatet som fokuserar på alternativa former av drivkraft bortom e-mobilitet. Enligt ZDK bidrar syntetiska bränslen som produceras på ett klimatneutralt sätt till att förbättra koldioxidbalansen, genom att helt enkelt lägga till detta som ett alternativ till den redan befintliga flottan på cirka 53 miljoner fordon i Tyskland. ZDK anser att förbränningsmotorer som drivs av så kallade ”e-bränslen” kommer vara oumbärliga i framtiden och att klimatmålen inte kan uppnås med enbart elektromobilitet på grund av otillräcklig laddningsinfrastruktur. ”Vi behöver tekniköppenhet för att stärka Tyskland som en marknadsplats och därmed det europeiska ekonomiska området”, säger ZDK: s president Karpinski, där ”Fordon med klimatneutrala förbränningsmotorer också måste få ha en framtid”.

Från Sveriges Fordonsverkstäders Förenings (SFVF) sida anser vi likt ZDK att klimatmålen endast kan nås genom en rad olika spår där e-mobiliteten endast är ett spår. Om hela Europas bilpark inom några decennier ska drivas av el måste produktionen ökas avsevärt och utbyggnaden av infrastrukturen ske markant. Den stora frågan är om detta är möjligt utan kärnkraft, säger Bo Ericsson VD för SFVF. Att förbjuda tillverkningen av diesel- och bensinbilar redan 2025 är ohållbart och istället borde EU öppna upp för fler spår genom exempelvis göra det möjligt att skattesubventionera alternativa drivmedel, annars kommer klimatmålen inte att uppnås till 2050 avslutar Bo Ericsson.