Europeiska unionen har godkänt ett betydande ekonomiskt stöd till det svenska batteritillverkningsföretaget Northvolt, uppgående till 902 miljoner euro. Denna finansiering är avsedd för byggandet av en Northvolt-battericellsfabrik i norra Tyskland. Beslutet av EU markerar den första användningen av en ny mekanism som är utformad för att tillåta regeringar att tillhandahålla mer omfattande finansiering till företag, en policyförändring som syftar till att öka konkurrenskraften och innovationen inom EU.

Subventionen för Northvolts projekt är en del av en bredare strategi från EU för att påskynda övergången till renare energikällor och teknologier. Investeringen i Northvolts batterifabrik ses som ett nyckelsteg i elektrifieringen av transportsektorn i Europa. Genom att stödja utvecklingen av en stor battericellsfabrik för elbilar, gör EU ett strategiskt drag för att förbättra sina kapaciteter inom en sektor som är avgörande för framtidens hållbara mobilitet.

Finansieringsstrukturen inkluderar en kombination av direkta bidrag och garantier, där de tyska statliga regeringarna och Schleswig-Holstein subventionerar projektet med cirka 700 miljoner euro, kompletterat med garantier för ytterligare 202 miljoner euro. Detta omfattande ekonomiska stöd understryker projektets betydelse i sammanhanget av EU:s gröna övergångsmål och dess ansträngningar att behålla en konkurrenskant i viktiga teknologiska sektorer​