I helgen har Sparbanken Skånes Solcellspark utanför Sjöbo varit igång i ett år. Den är landets största solcellspark och har på tolv månader producerat exakt 5,87 GWh el. Samtidigt har förutsättningarna för biologisk mångfald i området ökat.

Sparbanken Skånes Solcellspark gör Sjöbo kommun till den mest solenergitäta kommunen sett till installerad effekt per invånare. Anläggningen är uppförd på åkermark med mager jord som inte lämpar sig så väl för odling, men fungerar utmärkt som grund för solpaneler.

Under året som gått sedan invigningen den 13 juni 2019 har solpanelerna producerat 5,87 GWh el, vilket motsvarar hushållsel till ungefär tusen villor under ett års tid. Sparbanken Skåne är fortsatt största enskilda kund i parken, men merparten av produktionen går ut på det lokala elnätet.

Solcellsparken har också stärkt miljön för växter och djur i området. Enligt biologer på konsultföretaget Ekoll har förutsättningarna för mångfald ökat jämfört med tidigare. Floran i och intill parken består av bland annat kärringtand, blåmonke, syror och fibblor. Alla är växter som insekter tycker om. Parken har också bidragit till ökade skydd- och födomöjligheter för grodor och småfåglar, konstaterar biologerna i en utvärdering (oktober 2019) inför en möjlig expansion av anläggningen.

– Det finns flera skäl till att närproducerad solel är ett av de allra mest hållbara energislagen. Banken köper sedan ifjol all sin el från parken och vi är mycket glada över den utveckling som varit i parkområdet, säger Johan Fjelkner, bankchef på Sparbanken Skåne.

Förutsättningar finns alltså för att bygga ut anläggningen till mer än dubbla effekten. Erik Martinson är VD på Svea Solar, konstruktören bakom parken:

– Det unika med Sparbanken Skånes Solcellspark är inte att den kan bli större, utan att det är alltigenom privata investerare som står bakom en solcellssatsning i denna storlek. Ännu har vi inget beslut om utbyggnad, men möjligheten finns fortsatt. Intresset för solenergi bara ökar, säger Erik Martinson på Svea Solar.