Under de senaste veckorna har stadsnätet i Eskilstuna uppgraderats.

– Resultatet blev som vi önskade, ett mer driftsäkert fibernät. Uppgraderingarna har genomförts i delar av Borsökna, Mesta, Ärla, Torshälla, Roxnäs, Hällberga och Skogstorp, säger Ida Elings Högberg, stadsnätschef på Eskilstuna Energi och Miljö.

Effekten för kunderna blir en högre prestanda i nätet, som nu är bättre rustat för dagens uppkopplade behov – och användandet av högre hastigheter.

– Att underhålla nätet är ett löpande arbete som återkommer varje år. Vi har identifierat fler områden där vi behöver genomföra nätförstärkningar likt det vi gjort. Fokus nu har varit att lösa de områden där vi sett att belastningen legat väldigt högt, säger Ida Elings Högberg.

Kommunikationsoperatören IP-Only bevakar hur belastningen ser ut i nätet och ger underlag om vilka områden som är i behov av åtgärd.

– Arbetet med nätförstärkningar kommer att fortsätta under våren, säger Ida Elings Högberg.