Erik von Hofsten är ny VD i Lokalkraft, efter Mikael Larsson som avgår på egen begäran.
Erik är uppvuxen i bruksorten Oskarström utanför Halmstad. Han är civilekonom från Handelshögskolan i Stockholm och har erfarenhet från ledande befattningar inom bygg- och fastigheter, energisektorn och pensions- och försäkringsbranschen. Under de svenska förhandlingarna om medlemskap i EES och i EU ingick Erik i UD:s förhandlingsdelegation.

”Kommer verka för att de lokala energiaktörernas perspektiv”

””

Han har bland annat varit informationschef i Fastighetsägarna Sverige, i Nova Naturgas (nuvarande Swedegas), presschef i Vattenfall Norden och informationschef och kommunikationsdirektör i Folksamgruppen.
– Jag ser fram emot att verka för att de lokala energiaktörernas perspektiv kommer fram i debatten och vid utformandet av nya lagar och regelverk, säger Erik von Hofsten.